UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

PREDŠOLSKA VZGOJA

Za prve korake porajajoče se pismenosti čudovite spodbude najdete v zbirkah Knjiga pred noskom, Brihtna glavca za cicibane, Cici zvezku 1 in Cici zvezku 2 ter izobraževalnih kartonkah. Pri glasbenem opismenjevanju si lahko pomagate z domišljeno vsebino glasbenih slikanic, za razvoj likovne ustvarjalnosti prelistajte rubriko Likovne oči. V rubriki Podpora za vzgojitelje in učitelje pa so vam na voljo tudi učne priprave, primeri dobrih praks, učni listi in pobarvanke.

Predšolsko obdobje je eno najobčutljivejših in najpomembnejših obdobij v otrokovem razvoju. Pri začetku učenja in opismenjevanja na različnih predmetnih področjih otroci potrebujejo veliko spodbud. S spremembo učnega načrta (2011) in individualizacijo opismenjevanja v prvem triletju je postalo načrtno razvijanje otrokovih zmožnosti še pomembnejše. Z učnimi gradivi »skorajšnji« šolarji pridobijo izkušnje s prenosom konkretnih nalog v abstraktne, bolje razvijejo odnos do stvari, orientacijo v zvezku, razumejo preprosta navodila.