UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

Spoštovani učitelji, spoštovane učiteljice,

za prvi razred pripravljamo novo učno gradivo za slovenščino, matematiko in spoznavanje okolja, ki bo vzporedni program obstoječemu. Gradivo bo pripravljeno ločeno po predmetih, vendar smiselno povezano v celoto.

MOJ NANDE 1, kovček za prvošolčke (SLO, MAT, SPO, didaktični pripomočki)

Cena: 30 EUR/kpl
3831022483659

Kovček Moj Nande 1 vsebuje:Papagaj Nande
- Slovenščina 1, samostojni delovni zvezek v 2. delih (opismenjevanje in jezikovne vsebine)
- Matematika 1, samostojni delovni zvezek v 3. delih
- Spoznavanje okolja 1, samostojni delovni zvezek
- Aktivacijska koda za dostop do interaktivnih nalog na www.ucimse.com za celoten 1. razred
- Lesene palčke
- Igralna kocka
- Figurica
- Matematična kartončka


Za šolsko 2020/21 so še vedno aktualni učni komplet UČIMSE 1-3 (Nova učna gradiva za 1. razred so vzporedni program)
Katalog učnih gradiv za OŠ in SŠ


NE SPREGLEJTE

Pesmica o škratku Cincin - besedilo, glasba (Avtor: Tomaž Habe).

Zvezki za pisanje UČIMSE


Angleščina v I. triletju (samo v kompletih UČIMSE 1-3)

Za učence:
1. razred - 90 slikovnih kartic + dostop do KU-KU-jevega slovarja na www.ucimse.com)
2. razred - FIRST EXPLORERS 1, delovni zvezek za angleščino v 2. razredu OŠ s kodo www.ucimse.com (prirejena izdaja učbenika First Explorers 1)
3. razred - FIRST EXPLORERS 2 Delovni zvezek za angleščino v 3. razredu OŠ s kodo www.ucimse.com  (prirejena izdaja učbenika First Explorers 2)

Za učitelje:

1. razred: komplet kartic za uporabo v razredu (veliki format – 2 kartici na A4-formata z označeno perforacijo za razrez),
1.-3. razred: priročnik Moji prvi koraki v angleščini v interaktivni obliki z dodatnimi gradivi (www.ucimte.com),
1.-3. razred: predlog letne in dnevne priprave
2.-3. razred: zgoščenka z zvočnimi posnetki

Poglejte si del priročnika za angleščino v I. triletju.
Zvočni posnetki


NOVOST za šolsko leto 2020/21:

- Slovenščina 1, samostojni delovni zvezek, 1. del
- Slovenščina 1, samostojni delovni zvezek, 2. del
- Matematika 1, samostojni delovni zvezek, 1. del
- Matematika 1, samostojni delovni zvezek, 2. del
- Matematika 1, samostojni delovni zvezek, 3. del
- Spoznavanje okolja 1, samostojni delovni zvezek

- komplet VESELI NANDE 1 (SLO, MAT, SPO) s kodo učimse za 1. razred - 30 EUR/kpl

- komplet UČIMSE 3C (SLO, MAT, SPO, GUM), s kodo učimse za 3. razred - 40 EUR/kpl
- komplet UČIMSE 2C (SLO, MAT, SPO, GUM), s kodo učimse za 2. razred - 40 EUR/kpl


Potrjeni učbeniki za I. triletje:

1. razred:
Berilo 1, Kdo bo z nami šel v gozdiček?
Dotik okolja 1, učbenik za spoznavanje okolja v 1. razredu OŠ
Glasba 1, učbenik za glasbeno umetnost v 1. razredu OŠ

2. razred:
Berilo 2, Kdo bo z nami šel v gozdiček?
Spoznavanje okolja 2, učbenik za spoznavanje okolja v 2. razredu OŠ
Dotik okolja 2, učbenik za spoznavanje okolja v 2. razredu OŠ
Glasba 2, učbenik za glasbeno umetnost v 2. razredu OŠ

3. razred:
Berilo 3, Kdo bo z nami šel v gozdiček?
Spoznavanje okolja 3, učbenik  za spoznavanje okolja v 3. razredu OŠ
Dotik okolja 3, učbenik za spoznavanje okolja v 3. razredu OŠ
Glasba 3, učbenik za glasbeno umetnost v 3. razredu OŠ


Ugodnosti za učitelje:
- Učitelj prejme svoj komplet učnih gradiv po katerih bo poučeval brezplačno (gradiva imajo tudi učenci).
- Učitelj prejme brezplačno aktivacijsko kodo za dostop do interaktivnih delovnih zvezkov na www.ucimte.com in za dostop do interaktivnih nalog na www.ucimse.com.
- Učitelj ima na www.ucimte.com brezplačno na voljo podporna gradiva (učne priprave, učni listi, priročniki, med predmetni priročnik, avdio in video posnetki, …).
- Učitelj, ki bo poučeval po učnih kompletih UČIMSE 1, 2 ali 3, prejme brezplačno celoletno naročnino na revijo CICIBAN.

BREZPLAČNI OGLEDNI IZVODI, dogovor za predstavitev ali dodatne informacije: ucbeniki@mkz.si, 051 361 215 (Marija Lampret).

Nazaj na prvo stran