UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

Učbeniška gradiva za dijake in profesorje.

Novosti 2019
Novosti 2018
 

Več >>>

 

 

Novosti 2019

Geografija 3, učbenikGeografija 3, učbenik

Avtorji:Lavinia Hočevar, Martina Petek, Milivoj Stankovič, Jernej Zupančič

Napovednik dodatnih gradiv za šolsko leto 2019/20.

Nakup (EMKA)

 

Zgodovina 2, učbenik za gimnazijeZgodovina 2, učbenik

Avtorji:Špela Frantar, mag. Damjana Krivec Čarman, mag. Sonja Škrlj Počkaj, ddr. Nataša Golob, Maja Vičič Krabonja, dr. Tomaž Lazar, Mirjam Oblak
Recenzenti: akad. dr. Peter Štih, dr. Marko Štuhec, Gordana Popovič Lozar

Prelistaj me

Nakup (EMKA)

Novosti 2018

Zgodovina 1, učbenik
Biologija 2, učbenik
Geografija 2, učbenik
Slovenščina 4, Z besedo do besede, učbenik za slovenski jezik
Slovenščina 4, Z besedo do besede, zbirka nalog
Berilo 1, Umetnost besede (brez DVD-ja)
Berilo 2, Umetnost besede (brez DVD-ja)

Interaktivne različice učbenikov za srednjo šolo Mladinske knjige Založbe najdete na portalu iUČBENIKI, na spletnem naslovu: https://www.iucbenikimk.si

Berilo 2, Umetnost besedeBerilo 2, Umetnost besede, učbenik za slovenščino - književnost v 2. letniku gimnazij in štiriletnih strokovnih šolo

Prenovljeno v skladu z učnim načrtom.
Sledi najnovejšim didaktičnim in literarnovednim spoznanjem,

Nakup (EMKA)

 

Berilo 1, Umetnost besedeBerilo 1, Umetnost besede, učbenik za slovenščino - književnost v 1. letniku gimnazij in štiriletnih strokovnih šol

Avtorji:Klemen Lah, Bernarda Lenaršič, Marko Marinčič, Janja Perko, Vanesa Matajc

Vsebina glede na predhodno berilo je enaka. Novo berilo je brez DVD-ja.

Nakup (EMKA)

Zgodovina 1, Prazgodovina in stari vek, učbenik za gimnazijeZgodovina 1, Prazgodovina in stari vek, učbenik za zgodovino v 1. letniku gimnazij

Avtorice: Mirjam Oblak, Irena Paradžik Kovačič, Sonja Škrlj Počkaj, Gordana Popovič Lozar, Alenka Cedilnik, Maja Vičič Krabonja, Mojca Kukanja Gabrijelčič

Nakup (EMKA)

Biologija 2, O zgradbi in delovanju organizmov, učbenik za gimnazijeBiologija 2, O zgradbi in delovanju organizmov, učbenik za biologijo v 2. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol

Avtorji: Gregor Belušič, Miloš Vittori, Jasna Dolenc Koce, Martina Turk, Polona Zalar

Nakup (EMKA)

 

Slovenščina 4, Z besedo do besede, učbenik za slovenski jezik v 4. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol

Avtorji: Marjana Hodak, Jerica Vogel, Silva Kastelic, David Puc

Nakup (EMKA)

 

Slovenščina 4, Z besedo do besede 4, zbirka nalogSlovenščina 4, Z besedo do besede, zbirka nalog

Avtorji: Marjana Hodak, Jerica Vogel, Silva Kastelic, David Puc

Zasnova upošteva realno izvedbo pouka v razredu in sistematično pripravo na maturo,
Naloge so zasnovane tako, da izhajajo iz aktualnih besedil, ki so blizu mladostnikom,

Nakup (EMKA)

 

Geografija 2, učbenik za geografijo v 2. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol

Avtorji: Martina Petek, Borut Stojilković, Milivoj Stankovič

Nakup (EMKA)

Nazaj na prvo stran