UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

Spoštovani učitelji geografije in zgodovine,

ne spreglejte učnih gradiv iz Mladinske knjige Založbe.


UČNA GRADIVA ZA GEOGRAFIJO omogočajo inovativen, sodoben in kakovosten pouk.

  • Omogočajo aktivno razvijanje geografskih spretnosti, kot so delo s kartami, klimogrami ter prepoznavanje pojavov v prostoru s pomočjo fotografij.
  • Premišljena struktura poglavij: od razkrivanja predznanja, definiranja ciljev učenja, spoznavanja primerov, iskanja zakonitosti do uporabe naučenega znanja in pripodbljenih spretnosti tudi v novih situacijah.
  • Izjemno kakovostno slikovno gradivo, tj. tematske karte, klimogrami, preglednice, misleni vzorci, skice, sheme in risbe.
  • Bogata interaktivna podpora (interaktivni samostojni delovni zvezki z rešitvami in interaktivne naloge)
  • Na  voljo tudi: predlogi učnih priprav, filmi ...
  • Učitelji uporabniki dobite: brezplačno lastno učno gradivo in dostop do interaktivnega gradiva na portalih www.ucimte.com in www.ucimse.com.
  • Učitelji, ki poučujete po naši geografiji od 6-9 prejmete celoletno naročnino na revijo GEA brezplačno in svoj izvod nemih zemljevidov.

OGLEJTE SI katalog za geogafijo.

Geografija 6-9, samostojni delovni zvezki (učbenik in delovni zvezek v enem), z dodano kodo za dostop do interaktivnih nalog na www.ucimse.com.

Cena: 11,90 EUR

Geografija 6, sdz

Geografija 7, sdz

Geografija 8, sdz

Geografija 9, samostojni delovni zvezek

Opomba:
Prenova 2019 (z dodatkom vsebine Uvod v Evoropo in Uvod v Azijo)
Geografija 7, samostojni delovni zvezek - Nakup (EMKA), Pogled v notranjost
9789610155317 
11.90 EUR
"Stara različica" gre ven iz prodaje

Geografija 6-9, učbeniki

Geografija 6, učbenik Geografija 7, učbenik Geografija 8, učbenik Geografija 9, učbenik

UČNA GRADIVA ZA ZGODOVINO temeljijo na izkustvenem učenju.

Bogat in premišljen izbor zgodovinskih virov, dobra podprtost z interaktivnimi različicami in bogat nabor dodatnih vsebin (izobraževalni filmi, dodatni viri, interaktivne naloge, povečave slik ...) odlikuje učna gradiva za zgodovino Mladinske knjige Založbe.

OGLEJTE SI katalog za zgodovino.

Samostojni delovni zvezek (učbenik + delovni zvezek v enem, z dodano kodo www.ucimse.com)
Cena: 11,90 EUR/izv

Zgodovina 6, sdz, 2. izdaja

NOVO: Zgodovina 9, sdz - Nakup (EMKA)

Učbeniki
Cena: ZGO 6: 14,90 EUR/izv, ZGO 7, 8: 16,90 EUR/izv.

V PRIPRAVI
Zgodovina 9, učbenik - izid: april/maj 2020

Na portalu www.ucimte.com najdete:
- interaktivne samostojne delovne zvezke z rešitvami, izobraževalnimi filmi ...Poglejte si filmček: Interaktivni zemljevidi
- priročnik za učitelje ZGODOVINA 6, ki vam praktično prikaže, kako, za koga in kdaj uporabiti posamezne naloge glede na zmožnosti učencev (izid maj 2018);
- dodatna gradiva (letne in dnevne učne priprave, preizkuse znanja ...).

Interaktivne naloge in filmi na portalu UČIMse.com za učence in učitelje.

Za predstavitev na šoli, več informacij, ogledne izvode oz. dostop do interktivnih gradiv na www.ucimte.com pišite: ucbeniki@mkz.si.

Nazaj na prvo stran