UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

V soboto, 30. novembra 2019, je v času 35. tradicionalnega knjižnega sejma v Pavčkovi dvorani Mladinske knjige Založbe potekalo strokovno srečanje profesorjev slovenščine. Dogodek sta povezovali vodja izobraževalnega založništva Alenka Kepic Mohar in urednica za slovenščino Aleksandra Lutar Ivanc.

Program srečanja so sestavljala bogata predavanja strokovnjakov s področja književnosti, jezikoslovja in didaktike jezika. Skozi dramski prostor v Cankarjevih dramah, predpisanih za maturo 2020, se je skupaj z udeleženci sprehodila dr. Mateja Pezdirc Bartol. Spremljali smo pogovor urednika Andreja Ilca s prevajalko zbranih pesmi Jano Unuk o poeziji Wisławe Szymborske. Mateja Gomboc je avtorica novega jezikovnega priročnika Slovenščina, po korakih do odličnega znanja, ki je na 35. knjižnem sejmu prejel nagrado za najlepše oblikovan učbenik. Na srečanju s profesorji slovenščine je izhajala iz jezikovne realnosti šolskega polja in predstavila nekaj preprostih korakov do jezikovnega znanja. Govorni nastop je obravnavala dr. Jerca Vogel, ki je predstavila govorčev pogled na drugo stran, vlogo besedila, naslovnika in etičnih načel kot pomembnih dejavnikov javnega govornega nastopanja.

Srečanje smo sklenili z okroglo mizo in pogovoru o prenovi učnega načrta za slovenščino v srednji šoli, ki ga je vodil dr. David Puc, sodelovali pa so dr. Kozma Ahačič, dr. Boža Krakar Vogel, dr. Martina Križaj, dr. Jerca Vogel, Mateja Gomboc in dr. Klemen Lah.

Veselimo se novih tovrstnih srečanj z vami.

Vaša Mladinska knjiga.

Nazaj na prvo stran