Spoštovane učiteljice, spoštovani učitelji!

Vabimo vas na strokovno srečanje za učitelje v osnovni šoli z naslovom 
Bralna pismenost za dobro življenje,
kjer boste na svoj račun prišli učitelji 1. triletja, slovenščine, matematike, geografije, tehnike in tehnologije, zgodovine, naravoslovja, biologije in kemije.

KDAJ: 9. marec 2024 ob 8:30 do 16:30
KJE: v Kongresnem centru Thermana park Laško

PRIJAVITE SE!

PROGRAM SEMINARJA:

  • prisluhnili bomo nekaj najprodornejšim slovenskim strokovnjakom (dr. Zvezdan Pirtošek, dr. Miha Kovač),
  • napolnili baterije z navdihujočimi mislimi priznane slovenske ustvarjalke (Vida Igličar),
  • pridobivali nova znanja o novostih pri poučevanju,
  • si izmenjali ideje in izkušnje,
  • se družili s kolegi in sodelavci,
  • spoznali knjižne novosti na knjižni stojnici.

8.30–9.00 Zbiranje udeležencev
9.00–9.15 Dr. Alenka Kepic Mohar, glavna urednica: Uvodni pozdrav
9.20–10.05 Črke v možganih, dr. Zvezdan Pirtošek
10.10–10.55 Branje na višji ravni v času umetne inteligence, dr. Miha Kovač
11.00–11.45 Vida Igličar: Kako osebno rastemo skozi izzive in preizkušnje?
11.45–13.00 Odmor
13.00–16.30 Nadaljevanje programa po posameznih predmetnih področjih - VEČ

PREDSTAVITEV GOVORCEV:

V uvodu bomo prisluhnili prof. dr. Zvezdanu Pirtošku. Na predavanju Črke v možganih nam bo predstavil preplet povezav med različnimi deli možganov, ki krepi mnoge nevrološke funkcije in je močneje izražen pri ljudeh, ki več berejo.

Sledil bo prof. dr. Miha Kovaču. S svojim predavanjem Branje na višji ravni v času umetne inteligence bo razgrnil razloge o tem, zakaj moramo tudi v digitalni dobi ohraniti sposobnost branja na višji ravni.

Dopoldanski del predavanj bomo zaključili z navdihujočim predavanjem Vide Igličar na temo Kako osebno rastemo skozi izzive in preizkušnje. Spregovorila nam bo o svoji osebni zgodbi, kako prebroditi izzive in preizkušnje, kako uspešno poskrbeti za duševno zdravje in osebno rast.
 

PRVO TRILETJE  
13.00–13.15 Uvod: Gradiva Moj Nande za raznolik, aktiven in dinamičen pouk   
13.15–14.00 Vanja Jovićević:  Učinkoviti pristopi poučevanja Spoznavanja okolja z miselnimi igrami in samostojnim delovnim zvezkom Moj Nande 
14:00–14:45 Dr. Alenka Rot Vrhovec: Od urjenja tehnike branja in razvijanja branja z razumevanjem do otrokovega samostojnega tvorjenja besedil - izzivi bralne (ne)pismenosti od 1. do 3. razreda
14.45–15.05 Mojca PretnarČrt in Pika popeljeta Nandeta v svet matematike na prostem 
15.05–15.10 Odgovori na vprašanja
15.10–15.30 Odmor
15.30–16.15 Barbara Hanuš: Družinsko branje – zibelka branja
16.15–16.30 Vprašanja udeležencev ter izmenjava izkušenj in dobrih praks

MATEMATIKA 
13.00–13.20 Uvod: Vse za sodoben pouk matematike tako za učitelja kot za učenca 
13.20–14.05 Mojca Pretnar: Dejavnosti na prostem za izgrajevanje matematične predstave na predmetni stopnji 
14.05–14.15 Odgovori na vprašanja
14.15–15.05 Mitja Vatovec: Matematični mozaik – primeri dobrih praks z različnih področij matematike 
15.05–15.25 Odmor
15.25–16.15 Uroš Medar: Z opazovanjem do razumevanja
16.20–16.30 Vprašanja udeležencev ter izmenjava izkušenj in dobrih praks 

SLOVENŠČINA
13.00–13.45 Milena Čuden: Kaj nam bodo čudovite misli, če jih ne znamo povedati? Od zasnove do povratne informacije pri tvorjenju govorjenih in zapisanih besedil v drugem in tretjem triletju OŠ
13.45–14.05 Mag. Katarina Klajn: »Pssst, serijo o vejici gledam!« Animirane razlage slovnice – most do mladih radovednežev
14.05–14.35 Mag. Mateja Hočevar Gregorič: Daljše besedilo – zakladnica zanimivih informacij in znanja ali nočna mora sodobnega šolarja? Kako premostiti vrzel med razredno in predmetno stopnjo pri poglobljenem branju z razumevanjem, pojasnjevanjem in utemeljevanjem?
14.35–14.45 Odmor
14.45–15.30 Dr. Igor Saksida: Posodobitev pouka književnosti od 6. do 9. razreda: zahtevno branje in predvsem pisanje o prebranem
15.30–15.40 Zbirka Odisej: Kakovostne knjige za mladostnike – pot v svet doživljanja sodobnih najstnikov – Alenka Veler, urednica zbirke
15.40–16.20 Prava knjiga je lahko odličen vir pogovora učiteljev in staršev z mladimi o njihovih stiskah in vprašanjih – pogovor z Majdo Mramor, avtorico številnih spremnih besed zbirke Odisej, klinično psihologinjo in družinsko terapevtko
16.20–16.30 Pogovor z udeleženci ter izmenjava izkušenj in dobrih praks

NARAVOSLOVJE, BIOLOGIJA, KEMIJA 
13.00–13.25 Uvod: Pomen naravoslovnih predmetov in naravoslovni trojček, predstavitev ugodnosti za učitelje uporabnike 
13.25–14.10 Bojana Lenar: Projektna naloga in drugi načini ocenjevanja pri pouku naravoslovja z elementom  medvrstniškega vrednotenja 
14.10–14.20 Odmor 
14.20–15.20 Nataša Kolaković: Didaktične igre in dejavnosti 
15.20–16.20 Dr. Miha Slapničar: Preverjanje in ocenjevanje kemijskega znanja z uporabo različnih tipov nalog 
16.20–16.30 Izkušnje in dobre prakse (pogovor z udeleženci) 

GEOGRAFIJA
13.00–13.15 Milivoj Stankovič, mag. Eneja Baloh: Učna gradiva s pristopi, ki krepijo notranjo motivacijo za učenje  (predstavitev izhodišč novih učnih gradiv za pouk geografije od 6. do 9. r.)  

13.20–14.30 Mag. Eneja Baloh: Digitalne, socialne, kartografske itd. kompetence, AI, formativno spremljanje in še več, še pred novimi UN
14.35–14.55 Predstavitev portala eŠolaMK
15.00–15.20 Odmor
15.20–16.30  Mag. Eneja Baloh: Digitalne, socialne, kartografske itd. kompetence, AI, formativno spremljanje in še več, še pred novimi UN

ZGODOVINA 
13.00–13.30 Predstavitev novega zgodovinskega atlasa, njegove knjižne in interaktivne različice  
13.30–14.00 Sonja Bregar Mazzini: Spodbujanje bralnega razumevanja z uporabo zgodovinskih virov (zemljevidov)  
14.00–15.00 Dr. Aleš Maver: Kako zgodovina pomaga razumeti sodobna krizna žarišča, strokovno predavanje 
15.00–15.15 Predstavitev interaktivnih vsebin za učitelja in učenca na izobraževalnem portalu eŠolaMK 
15.15–15.40 Odmor 
15.40–16.10 Nejc Kavka: Predstavitev kratkih filmov o slovenski zgodovini
16.10–16.30 Vprašanja udeležencev ter izmenjava izkušenj in dobrih praks 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 
13.00–14.00 Matjaž Pintarić, Ivan Dović, Valentina Praprotnik: Nova učna gradiva za pouk tehnike in tehnologije v OŠ 14.00–14.10 Kaj vse lahko najdem za pouk na interaktivnih izobraževalnem portalu eŠolaMK?  
14.10–14.25 Odmor  
14.25–16.20 Matjaž Pintarić, Ivan Dović: Praktična delavnica: izdelava predmeta pri pouku tehnike in tehnologije in primer didaktične aktivnosti 
16.20–16.30 Pogovor z udeleženci in izmenjava izkušenj 

 

KAJ PREJMEJO UDELEŽENCI?
Prejeli boste potrdilo o udeležbi na 8-urnem seminarju, ki ga je mogoče uveljavljati v postopku napredovanja, kupon za 10 EUR popusta, ki ga boste lahko unovčili ob nakupu kosila v hotelu Thermana Park Laško, 60-dnevni brezplačni dostop do interaktivnih nalog in interaktivnih delovnih zvezkov na portalu eŠolaMK, najnovejšo revijo založbe Mladinska knjiga in praktične dodatke za zapiske (spiralni blok, pisalo, mapa …).

KOTIZACIJA
Letošnja novost je kotizacija, ki znaša 30 EUR.

PRIJAVITE SE IN SI ZAGOTOVITE MESTO!

UTRINKI PRETEKLIH SEMINARJEV:

Nazaj na prvo stran