UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

iGEOGRAFIJA 9

Interaktivni samostojni delovni zvezek za geografijo v 9. razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: Eneja Baloh, Bojan Lenart, Milivoj Stankovič

EAN: 9789610147725

Interaktivna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, interaktivno reševanje nalog, preverjanje rešitev, dodajanje opomb, podčrtovanje ipd. S preprostim klikom na ikono si je mogoče ogledati dodane zanimive izobraževalne filme in naloge s portala učimse, ki nadgrajujejo učno gradivo.

Učno gradivo za geografijo, ki ga bodo učitelji »posvojili«, učenci pa »vzljubili«.

Samostojni delovni zvezek Geografija 9 odlikuje:

• domišljen in izviren koncept po posodobljenem učnem načrtu;
• preplet snovi in nalog – učbenik in delovni zvezek kot celovito učno gradivo;
• rubrike Drobci za radovedne, Spodbuda, Izvedel/-a bom/sem, Dejavnost ter sklepna stran poglavja Utrdim, ponovim, raziščem;
• jedrnato in vsebinsko bogato besedilo, prilagojeno izkustvenemu svetu učencev;
• odlične ilustracije in fotografije;
• navezava na delo z Atlasom sveta in Atlasom Slovenije za osnovne in srednje šole;
nemi zemljevidi in spremljevalno interaktivno gradivo, ki omogoča poglobljeno sodobno izobraževanje na izobraževalnem portalu www.ucimte.com in www.ucimse.com.

Iz recenzije:

»Samostojni delovni zvezek za geografijo v devetem razredu Geografija 9 je sodobno, jedrnato, tekoče in zanimivo ter vabljivo gradivo. Temelji na aktualnem dogajanju v Sloveniji in spoznanju stroke o geografskih pojavih in procesih v naši domovini. Vsebine so strokovne, a obenem dovolj poljudne, ustrezno didaktično-metodično obdelane in usklajene z učnim načrtom …« Franci Grlica, recenzent.