UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

iFIZIKA 9

Interaktivni samostojni delovni zvezek s poskusi za fiziko v 9. razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: Andreja Jagodic, Matjaž Pintarič, Sašo Žigon

EAN: 9789610148265

Interaktivna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, interaktivno reševanje nalog, preverjanje rešitev, dodajanje opomb, podčrtovanje ipd. S preprostim klikom na ikono je mogoče poslušati zvočne posnetke in si ogledati dodane zanimive izobraževalne filme, ki nadgrajujejo učno gradivo.

Samostojni delovni zvezek Fizika 9 odlikujejo:
 - sodoben in izviren koncept, ki v središču učnega procesa postavlja eksperimentalno delo pri pouku in razumevanju fizikalnih pojavov v vsakdanjem življenju,
- pregledna zasnova vsebine s temeljnimi gradniki učne poti: - strnjeno razlagalno gradivo,
- poskusi za samostojno in aktivno delo učenca pri pouku,
- računske in načrtovalne naloge z rešitvami za uporabo pridobljenega znanja,
- strani za ponavljanje in utrjevanje znanja Kas sem se naučil ter Zbirka nalog z rešitvami,
- nazorno, sodobno in bogato slikovno gradivo,
- spremljevalno interaktivno gradivo na izobraževalnih portalih www.ucimte.com in www.ucimse.com.