UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

d-GLASBA 9

Digitalni učbenik za glasbeno umetnost v devetem razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: Mira Prel, Jelka Veit, mag. Ivan Vrbančič

EAN: 9789610148784

Digitalni učbenik d-Glasba 9 je pripravljen z aktivnim kazalom za uporabo v razredu.

Učbenik Glasba 9 odlikujejo sodobni didaktični pristopi poučevanja in učenja. Ob različnih glasbenih dejavnostih, ki se med seboj prepletajo, spodbuja analitično poslušanje glasbe.


Potrjen učbenik z zgoščenkami ponuja bogate glasbene vsebine, ustvarjalne kotičke za učenca in raznovrstne miselne orehe. Bogat izbor pesemskega gradiva omogoča učencu še dodatno poglabljanje v domačo in tujo glasbeno pesemsko literaturo.