UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

ZGODOVINA 9

Učbenik za zgodovino v 9. razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: Sonja Bregar Mazzini, Lorieta Pečoler, Petra Štampfl

EAN: 9789610155737

Sklep o potrditvi učbenika
613-1/2020/31

Učenci razvijajo različne učne strategije, bralno, digitalno in informacijsko pismenost ter zmožnost kritičnega razmišljanja.

Učbenik Zgodovina 9 odlikuje:

•    Sodoben pristop k pouku zgodovine, pri katerem učenci aktivno sodelujejo.
•    Delo z bogatim izborom zgodovinskih virov, ki so osnova za pridobivanje novih znanj.
•    Uporaba časovnih trakov in zemljevidov za utrjevanje časovne in prostorske predstave.
•    Reševanje raznovrstnih nalog za utrjevanje in preverjanje znanja ter za raziskovalno delo.
•    Uvajanje različnih bralnih učnih strategij.
•    Dostop do interaktivnih nalog in izobraževalnih filmov na izobraževalnih portalih www.ucimte.com in www.ucimse.com.