iMATEMATIKA 1, 2. DEL

Interaktivni samostojni delovni zvezek za pouk matematike v 1. razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: mag. Alenka Lukaček, dr. Vida Manfreda Kolar, Darija Peternelj, dr. Marina Rugelj, Andreja Vavpetič

EAN: 3831022491616

Interaktivna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, interaktivno reševanje nalog, preverjanje rešitev, dodajanje opomb, podčrtovanje ipd. S preprostim klikom na ikono je mogoče poslušati zvočne posnetke in si ogledati dodane zanimive izobraževalne filme, ki nadgrajujejo učno gradivo. 

Pri matematiki je potrebne veliko vaje. A za vajo ni vedno potrebno pisalo. Številke lahko zapisujemo s kamni, gumbi, vejicami ali s prstom na hrbet, štejemo počepe, poskoke in cvetove … Vadimo lahko tudi z gibanjem, družabnimi igrami ali v paru.

Če bodo učenci v prvih letih šolanja spoznali, da je matematika zabavna, prijetna in uporabna ter da se z njo srečujemo na vsakem koraku, jih bo ta zavest spremljala vse življenje. In matematika ne bo več predmet, ki ga (skoraj) nihče ne mara.

Odlike samostojnega delovnega zvezka Matematika 1 v 3. delih:
- raznovrstne dejavnosti, pri katerih učenci preko gibanja, igre in vsakdanjih izkušenj spoznavajo matematiko in utrjujejo svoje znanje,
- učenci sistematično spoznavajo števila in številke,
- učitelj za izvedbo enostavnih dejavnosti uporablja preproste materiale, ki jih ima vedno pri roki,
- učenci sproti dopolnjujejo vrstico in tako utrjujejo števila. Tako imajo vseskozi dobro predstavo, kaj so že usvojili. Daljša kot je vrstica, več že znajo!

Učno gradivo, ki postavi odlične temelje za nadgradnjo znanja v višjih razredih.