UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

iPRVA MATEMATIKA, 1. DEL

Digitalni samostojni delovni zvezek za matematiko v 1. razredu osnovne šole

Avtorja/-ici: dr. Vida Manfreda Kolar, Mateja Urbančič Jelovšek

EAN: 9789610142263

Prva matematika, samostojni delovni zvezek v dveh delih, ima na začetku vsakega poglavja strnjeno in pregledno vsebino za usvajanje temeljnih matematičnih pojmov.

Prednosti:
• otroci z igro in vsakdanjimi izkušnjami vstopajo v svet matematike;
razvijajo logično mišljenje z iskanji vzorcev, ocenjevanjem rezultatov ter razgraditvijo kompleksnega problema na posamezne naloge;
naloge so diferencirane, učenci pa dodatno utrjujejo znanje
- v razdelku VAJA DELA MOJSTRA,
- razdelek REŠUJEM PROBLEME ponuja besedilne in kompleksnejše problemske naloge za razvijanje logičnih spretnosti,
- »hitri« učenci pa se dodatno lahko zamotijo z razdelkom IZZIV.