dDOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA 8

Digitalni učbenik za državljansko in domovinsko kulturo ter etiko v 8. razredu osnovne šole, https://www.iucbenikimk.si

Avtorja/-ici: Nataša Jesenko, mag. Pavla Karba

EAN: 9789610147831

Sklep o potrditvi učbenika
613-1/2021/45

Digitalna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, dodajanje opomb, podčrtovanje, povečave ipd.


Vsebinsko prenovljeni učbenik sledi najnovejšemu učnemu načrtu in smisleno nadgrajuje vsebine in koncepte učbenika za 7. razred. 


Učbenik odlikujejo:
  • sodobna didaktična zasnova, kjer so vsi elementi učne ure zbrani na enem mestu,
  • problemsko zasnovane vsebine, ki učenca spodbujajo k samostojnemu in kritičnemu razmišljanju in raziskovanju,
  • medpredmetno povezovanje vsebin za poglabljanje in povezovanje znanja,
  • jezik, prilagojen pojmovnemu dojemanju učencev.

Učbenik vsebuje vsebinsko in oblikovno zasnovo, ki učiteljem omogoča izvedbo aktivnega pouka.