iSLOVENŠČINA 6, 2. DEL - PRENOVA 2022

Interaktivni samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 6. razredu osnovne šole

Avtorja/-ici: Milena Čuden, Mateja Hočevar Gregorič

EAN: 3831022488630

Učno gradivo sistematično razvija vse sporazumevalne zmožnosti, ki so pomembne za uspešno življenje in samozavestno delovanje.  
Interaktivna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivuinteraktivno reševanje nalogpreverjanje rešitevdodajanje opombpodčrtovanje ipd. S preprostim klikom na ikono je mogoče poslušati zvočne posnetke in si ogledati dodane zanimive izobraževalne filme, ki nadgrajujejo učno gradivo.  

Prenovljeno izdajo samostojnega delovnega zvezka Slovenščina 6 odlikujejo:
  • premišljena in sodobna konceptualna zasnova,
  • izbor zanimivih besedil iz katerih izhaja obravnava jezikovnih ciljev,
  • raznovrstne naloge različnih zahtevnostnih ravni,
  • naloge za ponavljanje snovi in utrjevanje znanja Z vajo do znanja na koncu vsakega učnega sklopa,
  • strnjena sklepna ponovitev v obliki preglednic,
  • duhoviti stripi, ki osmislijo cilje jezikovnega pouka in jih približajo izkušenjskemu svetu učencev,
  • nazorne in pronicljive ilustracije Mateja de Cecca,
  • priložena aktivacijska koda za dostop do interaktivnih nalog (UČIMse) za ponavljanje in utrjevanje učne snovi iz slovenskega jezika v 6. razredu osnovne šole.
Vse naštete odlike prenovljene izdaje Slovenščina 6 pri učencih sistematično razvijajo funkcionalno pismenost z različnimi bralnimi strategijami, primernimi za šestošolce.