dGEOGRAFIJA 7

Digitalni učbenik za geografijo v sedmem razredu OŠ

Avtorji/-ice: Eneja Baloh, Bojan Lenart, Milivoj Stankovič

EAN: 3831022490343

Digitalna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, dodajanje opomb, podčrtovanje, povečave ipd.

Učbenik Geografija 7 odlikujejo:
• domišljen in izviren koncept po posodobljenem UN, ki vsebuje tudi preverjanje predznanja in izzive t.j. vaje za utrjevanje znanja;
• rubrike Drobci za radovedne, Spodbuda, Izvedel/-a bom/sem, Dejavnost ter Izbrana tema in sklepna stran poglavja Utrdim, ponovim, raziščem;
• jedrnato in vsebinsko bogato besedilo, prilagojeno izkustvenemu svetu učencev;
• odlične ilustracije in fotografije;
• navezava na delo z Atlasom sveta za osnovne in srednje šole;
• spremljevalno interaktivno gradivo, ki omogoča poglobljeno sodobno izobraževanje na izobraževalnem portalu www.ucimte.comwww.iucbenikimk.si in www.ucimse.com.

Iz recenzije: 
"Učbenik Geografija 7 je izjemno kvalitetno in dovršeno gradivo s svojevrstnim konceptom, ki ustvarjalnemu učitelju pomaga organizirati raziskovalno in kreativno delo v razredu. Avtorji so zelo premišljeno vpeljali več elementov, ki učence učijo samostojnega dela. Posebna odlika učbenika je prepoznavanje predznanja ter jasna informacija učencem, kaj je cilj posameznega učnega sklopa. Za učbenik se bodo odločali učitelji, ki želijo razvijati samostojno delo in kritično geografsko razmišljanje. /.../" dr. Sabina Popit, recenzentka

Učno gradivo, z navezavami na Atlas sveta, razvija geografsko pismenost.