DRUŽBOSLOVJE, GEOGRAFIJA

Učbenik za poklicno in srednje tehniško izobraževanje

Avtor/-ica: Karmen Cunder

EAN: 9788611156736

Sklep o potrditvi učbenika
6130-1/2009/36

Učbenike odlikujejo strokovnost, preprostost in zanimivost ter didaktična prilagojenost razvojni stopnji in potrebam dijakov poklicnih ter strokovnih in tehniških šol. Besedila tvorijo nazorno celoto v povezavi s številnimi risbami, fotografijami, grafikoni in karikaturami. Snov je razporejena v učne enote, ki so prikazane na dveh oz. štirih straneh, kar prispeva k večji preglednosti snovi. Ponekod so posebej prikazane izpostavljene teme. Enote se zaključijo s temeljnimi pojmi in vprašanji za ponovitev.