SLOVENŠČINA, JEZIK NA POKLICNI MATURI

Zbirka nalog za slovenščino-jezik

Avtorji/-ice: mag. Robert Cazinkić, Irena Ceklin Bačar, Marijana Klemenčič Glavica, Nina Levstik, Lucija Mejač Petek

EAN: 9788611176789

Gre za priredbo dobro sprejete in uporabljane zbirke nalog Slovenščina – jezik na maturi, ki jo je ob izidu za klasično maturo potrdil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje.

 

Zbirka nalog:

je strokovno in didaktično prilagojena za dijake – maturante, ki opravljajo poklicno maturo,

pregledno in strnjeno predstavlja jezikovno snov s pestro izbiro nalog za ponavljanje in pripravo na poklicno maturo,

vsebuje miselne vzorce, preglednice, naloge za ponovitev in analize neumetnostnih besedil.