BRIHTNA GLAVCA: ANGLEŠČINA 9

Zbirka nalog z rešitvami za 9. razred osnovne šole

Avtorja/-ici: Maja Rebernik, Nina Triller

EAN: 9789610121299

Z lahkoto do znanja angleščine po učnem načrtu za 9. razred osnovne šole.

 

Zbirka nalog vsebuje:

-          95 raznovrstnih nalog v 9 tematskih sklopih,

-          Strnjeno ponovitev učne snovi na začetku vsakega poglavja,

-          stopnjevanje nalog glede na zahtevnost,

-          2 preizkusa znanja za preverjanje naučenega,

-          rešitve v sredini zvezka,

Gradivo je preizkušeno v razredu.