BRIHTNA GLAVCA: SLOVENŠČINA 9

Zbirka nalog z rešitvami za 9. razred osnovne šole

Avtorja/-ici: Mojca Cestnik, Milena Čuden

EAN: 9789610121220

Zbirka nalog vsebuje:
- 146 nalog v 9 poglavjih po posodobljenem učnem načrtu,
- 57 nalog v rubriki Vaja dela mojstra za dodatno ponovitev in utrditev snovi,
- posebej pripravljene naloge kot izziv za brihtne glavce,
- rešitve v sredini zvezka,
- preglednice znanja na koncu zvezka (vrste besedil, nastanek besed, tvorna in trpna poved, poved, zložena poved, odvisniki, priredja, vloga slovenskega jezika, socialne zvrsti jezika).