UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

ZGODOVINA 6

Učbenik za zgodovino v 6. razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: Sonja Bregar Mazzini, Mirjam Oblak, Bernarda Roudi

EAN: 9789610143932

Sklep o potrditvi učbenika
613-2/2016/64

Učbenik omogoča:

  • sodoben pouk zgodovine, pri katerem učenci aktivno sodelujejo,
  • delo z bogatim naborom zgodovinskih virov, ki so osnova za pridobivanje novih znanj,
  • motiviranje učencev z rasnovrstnim slikovnim grdivom,
  • uporabo različnih bralnih učnih strategij,
  • dostop do interktivne različice samostojnega delovnega zvezka na izobraževalnem portalu www.ucimte.com.