UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

i-DRUGA MATEMATIKA, 1. DEL

Interaktivni samostojni delovni zvezek za matematiko v 2. razredu osnovne šole

Avtorja/-ici: dr. Vida Manfreda Kolar, Mateja Urbančič Jelovšek

EAN: 9789610142348

Interaktivna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, interaktivno reševanje nalog, preverjanje rešitev, dodajanje opomb, podčrtovanje ipd. 

Druga matematika, samostojna delovna zvezka imata na začetku vsakega poglavja strnjeno in pregledno vsebino za usvajanje temeljnih matematičnih pojmov.

Naloge so diferencirane, učenci pa dodatno utrjujejo znanje

  • v poglavjih VAJA DELA MOJSTRA za vsako zaključeno obravnavo posameznega matematičnega izobraževalnega sklopa,
  • z nalogami v poglavjih REŠUJEM PROBLEME, kjer so zbrane besedilne in kompleksnejše problemske naloge,
  • s tako imenovanimi IZZIV-i za razvijanje logičnih spretnosti, ki omogočajo tudi individualizacijo pouka.