• Domov
  • iSamostojni delovni zvezki

iSamostojni delovni zvezki

Interaktivni samostojni delovni zvezki so interaktivna različica tiskanih samostojnih delovnih zvezkov, ki omogoča celovito povratno informacijo, gibko navigacijo po gradivu in uporabne funkcionalnosti.

V interaktivnih samostojnih delovnih zvezkih lahko:

  • prelistate vsebino in se z aktivnim kazalom premikate med stranmi,
  • rešujete naloge in preverite pravilnost odgovorov s klikom na preprosto ikono,
  • preverite rešitve, ki ste jih zapisali v tiskani delovni zvezek ali vnesli v interaktivno različico,
  • poslušate zvočne in videoposnetke,
  • dodajate beležke in zaznamke,
  • povečujete in zmanjšujete prikaz,
  • uporabite žarišče za poudarjen prikaz samo določenih odlomkov na strani, npr. pri projekciji na tabli.

GIMNAZIJA


SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE