Z LAHKOTO DO ZNANJA!

Brihtna glavca v šoli!

Zbirka Brihtna glavca je namenjena učencem od 1. do 9. razreda za ponavljanje in utrjevanje pridobljenega znanja ter pripravo na preverjanje in ocenjevanje znanja. Zbirke nalog z rešitvami, ki sledijo veljavnim učnim načrtom, vsebujejo dodatne preizkuse znanj s točkovnikom, naloge različnih zahtevnostnih ravni in izvirne metodološke pristope. V zvezkih za nižje razrede so tudi kratke ponovitve snovi, preglednice in namigi za starše.

Preberi več...
Brihtna glavca pomaga utrjevati znanje pri matematiki, slovenščini, angleščini, kemiji in fiziki. V letu 2013 izideta še dva zvezka za pripravo na nacionalne preizkuse znanja iz matematike v 6. in 9. razredu.

V blokih so zbrane dodatne naloge za utrjevanje snovi, ki pri posameznih predmetih učencem povzročajo največ preglavic, na primer besedilne naloge pri matematiki, besedišče pri angleščini. Letos se bodo lahko učenci 6. in 9. razredov na nacionalne preizkuse znanja iz matematike pripravljali tudi z bloki Brihtna glavca.

Brihtna glavca na počitnicah

S počitniškimi zvezki, polnimi zabavnih in zanimivih medpredmetnih nalog, učenci od 1. do 5. razreda na sproščen in zabaven način ponavljajo snov preteklega leta in koristno preživljajo prosti čas.

Brihtna glavca v vrtcih

Zvezki za cicibane spodbujajo male radovedneže, da vstopijo v čarobni svet črk, števil, narave, športa. Pri tem se srečajo s prvim zapisovanjem črk in številk ter se s kopico zanimivih dejavnosti pripravljajo na uspešen vstop v šolo.
Skrij dodaten opis.