BRIHTNA GLAVCA: ANGLEŠČINA 6

Naloge z rešitvami za utrjevanje angleškega besedišča v 6. razredu osnovne šole

Avtor/-ica: Marija Hočevar

EAN: 9789610125273

Naloge z rešitvami za utrjevanje angleškega besedišča v 6. razredu osnovne šole.

Zbirka nalog v obliki bloka, Angleščina, Na lov za besedami je namenjena ponavljanju in utrjevanju angleškega besedišča, ki ga učenci obravnavajo v 6. razredu osnovne šole. Besedišče je razdeljeno po tematskih sklopih, usklajenih z učnim načrtom za posamezen razred.

Zbirka nalog za 6. razred vsebuje:

  • raznovrstne naloge, ki pregledno utrjujejo izbrano besedišče v 11 tematskih sklopih (križanke, labirinti, iskanje besed v mreži, manjkajoče črke, povezovanje, dopolnjevanje besedila...),
  • rešitve nalog in strani za samooceno na koncu zbirke.

Naloge so po vsebini in zahtevnosti primerne tudi za druga starostna obdobja, odvisno od števila let učenja angleščine ter predznanja.