BRIHTNA GLAVCA: ANGLEŠČINA 7

Zbirka nalog z rešitvami za 7. razred osnovne šole

Avtorja/-ici: Špela Podlipnik, Matevž Sušnik

EAN: 9789610121251

Zbirka nalog vsebuje:
  • 123 raznovrstnih nalog v 6 tematskih sklopih,
  • stopnjevanje nalog glede na zahtevnost,
  • povzetek snovi na začetku posameznih poglavij,
  • 2 preizkusa znanja za preverjanje naučenega,
  • seznam nepravilnih glagolov in slovarček novih besed,
  • rešitve v sredini zvezka.
Gradivo je usklajeno z učnim načrtom in preizkušeno v razredu.