BRIHTNA GLAVCA: ANGLEŠČINA 8

Zbirka nalog z rešitvami za 8. razred osnovne šole

Avtorja/-ici: Maja Krese, Špela Podlipnik

EAN: 9789610121282

Zbirka nalog vsebuje:
  • 113 raznovrstnih nalog v 7 tematskih sklopih,
  • stopnjevanje nalog glede na zahtevnost,
  • povzetek snovi na začetku posameznih poglavij,
  • 2 preizkusa znanja za preverjanje naučenega,
  • seznam nepravilnih glagolov in slovarček novih besed,
  • rešitve v sredini zvezka.

Gradivo je usklajeno z učnim načrtom in preizkušeno v razredu.