RAZVEZANI JEZIK

Jezikovni priročnik za šolo in vsakdanjo rabo

Avtorja/-ici: Mojca Cestnik, dr. Jerca Vogel

EAN: 9788611175010

Jezikovni priročnik za šolo in vsakdanjo rabo:

·      strnjeno in pregledno predstavlja snov jezikovnega pouka ob neumetnostnih besedilih, ki ga učenci obravnavajo v vseh razredih osnovne šole,

·      vsebuje raznovrstna neumetnostna besedila in duhovite ilustracije Zvonka Čoha,

·      vsebuje miselne vzorce, definicije in napotke za pisanje različnih besedilnih vrst,

·      povzema temeljno znanje, ki naj bi ga učenci pridobili ob koncu osnovne šole, zato je izvrstno

izhodišče za pripravo na pouk slovenščine v srednji šoli, hkrati pa tudi uporaben jezikovni priročnik za vsakdanjo rabo.