DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA 8

Učbenik za domovinsko in državljansko kulturo in etiko v 8. razredu osnovne šole

Avtorja/-ici: Nataša Jesenko, mag. Pavla Karba

EAN: 9789610122043

Sklep o potrditvi učbenika
6130-1/2011/101

Vsebinsko prenovljeni učbenik sledi najnovejšemu učnemu načrtu in smisleno nadgrajuje vsebine in koncepte učbenika za 7. razred. 

Učbenik odlikujejo:
  • sodobna didaktična zasnova, kjer so vsi elementi učne ure zbrani na enem mestu,
  • problemsko zasnovane vsebine, ki učenca spodbujajo k samostojnemu in kritičnemu razmišljanju in raziskovanju,
  • medpredmetno povezovanje vsebin za poglabljanje in povezovanje znanja,
  • jezik, prilagojen pojmovnemu dojemanju učencev.

Učbenik vsebuje vsebinsko in oblikovno zasnovo, ki učiteljem omogoča izvedbo aktivnega pouka.