Splošni pogoji za UČIMte

Spletni portal UČIMte.com učiteljem in ostalim delavcem izobraževalnih ustanov na podlagi registracije omogoča brezplačno:

  • dostopanje do najsodobnejših interaktivnih učnih gradiv (i-učbeniki, i-delovni zvezki) za uporabnike samostojnih delovnih zvezkov založbe Mladinska knjiga,
  • dostopanje do kakovostnih dodatnih gradiv (letne in dnevne priprave, primeri dobrih praks, učni listi, rešitve nalog, preizkusi znanja, avdio in video posnetki),
  • dostopanje do najnovejših informacij in obveščanje o izidih, aktualnih izobraževanjih, prodajnih ponudbah, novostih in ugodnostih, predstavitvah, izobraževalnih dogodkih, natečajih in strokovnih srečanjih. 

Uporaba portala UČIMte.com je možna šele po uspešno opravljeni brezplačni registraciji in pridobitvi uporabniškega imena in gesla, s pomočjo katerih lahko dostopate do gradiv. Ob registraciji vnesete svoje osebne podatke. Obvezni podatki za registracijo so ime, priimek, elektronski naslov, označitev izobraževalne ustanove, iz katere prihajate, ter vaša vloga v tej izobraževalni ustanovi.

Ob registraciji lahko izpolnite tudi neobvezne podatke. V kolikor boste vpisali telefonsko številko, bomo ta podatek uporabili za vabila k sodelovanju z MK. V primeru vpisanega podatka o vašem datumu rojstva pa podajate soglasje za uporabo tega podatka za namen pošiljanja rojstnodnevnih čestitk.

Kadar koli lahko prenehate uporabljati spletni portal in prekličete registracijo. Preklic registracije opravite tako, da pošljete zahtevo na elektronski naslov: ucbeniki@mladinska-knjiga.si. Morebitne ponudbe in obvestila pa boste lahko prejemali tudi še naprej, v kolikor obdelava vaših osebnih podatkov poteka tudi na podlagi obstoječega pogodbenega razmerja oz. ste navedeni kot kontaktna oseba v izobraževalni ustanovi, s katero poslovno sodelujemo, zakonskih zahtev, ki nas zavezujejo kot upravljavca osebnih podatkov, ali pa na podlagi medsebojnega razmerja med nami in vami zaradi vaših preteklih nakupov oz. naročil našega blaga, skladno s Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (zakoniti interes). V teh primerih  takšna obdelava  poteka omejeno časovno obdobje, z upoštevanjem strogih pogojev veljavne zakonodaje in na podlagi skrbne ocene interesov upravljavca in vaših interesov ter pravic.

V kolikor želite, s strani Mladinske knjige Založbe d.d., prejemati tudi ponudbe za možno poslovno sodelovanje oz. dovolite, da za iste namene vaše podatke obdeluje tudi Mladinska knjiga Trgovina d.o.o., lahko podate tudi soglasje v obsegu, kot ga opredelite ob sami podaji soglasja. Če ne boste podali izrecnega soglasja, vas vsa naša obvestila ne bodo dosegla. Z Vašimi osebnimi podatki ravnamo skrbno in v skladu z vso veljavno slovensko in evropsko zakonodajo. Kadarkoli lahko zahtevate, da Mladinska knjiga Založba d.d. oz. Mladinska knjiga Trgovina d.o.o., v kolikor ste podali takšno soglasje, v roku 15 dni trajno ali začasno preneha uporabljati vaše osebne podatke za namene za katere ste podali soglasje, ter vas o tem v nadaljnjih 5 dneh pisno obvesti. Svojo zahtevo lahko kadar koli posredujete preko tel. 01 241 3316, preko elektronske pošte ucbeniki@mladinska-knjiga.si s pripisom odjava ali pisno na naslov Mladinska knjiga Založba d.d., sektor Učbeniki,  Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana. Preklic privolitve oz. ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov ne vpliva na zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov, ki se je izvajala do takrat. Prav tako lahko kadar koli zahtevate dostop do svojih osebnih podatkov, njihovo popravo, izbris ali omejitev obdelave, imate pa tudi pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Če menite, da je pri obdelavi osebnih podatkov prišlo do kršitve zakonodaje, lahko podate pritožbo pri informacijskem pooblaščencu. Več o tem si lahko preberete v politiki zasebnosti, objavljeni na spletni strani http://www.mladinska.com/politika-zasebnosti-mkz, z morebitnimi vprašanji pa se lahko obrnete tudi na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov na elektronski naslov: dpo@mladinska-knjiga.si.

S klikom na gumb "Strinjam se s splošnimi pogoji" potrjujete, da ste seznanjeni s celotnim besedilom splošnih pogojev, ki so tu navedeni, in da ste bili na te pogoje ob oddaji elektronskega obrazca izrecno opozorjeni.

Mladinska knjiga Založba d.d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana, info@mladinska.com. Družba je vpisana v register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod številko 1/02643/00, osnovni kapital 5.141149,22 EUR. Družba je zavezana za plačilo DDV (št. 61753181, DU Ljubljana). Veljavni elektronski naslov družbe: info@mladinska.com, T: 01 241 30 00.

Nazaj na prvo stran