UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

Spoštovani učitelji

staro šolsko leto se zaključuje, verjamemo pa, da je novo šolsko leto že v vaših mislih. Preden odidete na zaslužen dopust vas vabimo, da si uredite ugodnosti, ki vam pripradajo kot uporabnikom učnih gradiv Mladinske knjige Založbe.

 UREDITE SI UGODNOSTI
ZA UPORABNIKE UČNIH GRADIV MLADINSKE KNJIGE 

 

 

PRVO TRILETJE
4. IN 5. RAZRED
SLOVENŠČINA 6-9
MATEMATIKA 6-9 
ZGODOVINA 6-9 
GEOGRAFIJA 6-9 
NARAVOSLOVJE 6 in 7
KEMIJA 8 in 9 
BIOLOGIJA 8 in 9
FIZIKA 8 in 9

GLASBA 6-9

 

PRVO TRILETJE:

1.) NAROČITE SVOJE LASTNE IZVODE UČNIH GRADIV (do 10. 9. 2022)
(v šolskem letu 2022/23 boste po teh gradivih poučevali prvič)
OBRAZEC za naročilo lastnih izvodov >>

2.) NAROČITE DIDAKTIČNE PRIPOMOČKE MOJ NANDE 1 in/ali 2 in/ali 3 za izvedbo dejavnosti v 1., 2. in 3. razredu (naročanje ni več mogoče)
(v prvem letu uporabe vsak razred, kjer pouk poteka s kovčkom MOJ NANDE 1 in/ali 2 in/ali 3, prejme svoj komplet didaktičnih pripomočkov)

Opomba: V primeru, da pripomočkov ne boste naročili pravočasno, jih žal za šolsko leto 2022/23 ne boste mogli prejeti.

3.) NAROČITE BREZPLAČNO CELOLETNO NAROČNINO NA REVIJO (do 25. 8. 2022)
V Mladinski knjigi smo že več desetletij izjemno ponosni izdajatelji čudovitih izobraževalnih revij za otroke, mladino in odrasle. Mnogi učitelji jih že sedaj uporabljate kot dodatno učno gradivo za obogatitev pouka. Vsem učiteljem, ki poučujete po naših kompletih na razredni stopnji, vam celoletno naročnino na dotično revijo podarimo in tako omogočimo, da bo pouk z našimi gradivi še dodatno podprt z vsebinami iz posamezne revije.

Učitelji, ki izpolnjujete pogoje, nam lahko prek obrazca ob učnem gradivu sporočite vaše podatke, da vas vnesemo v sistem za prejem posamezne revije v šolskem letu 2022/23.

Opomba: V primeru, da ne boste pravočasno izpolnili obrazca za naročilo revije, ki vam pripada kot super uporabniku naših učnih gradiv, je žal za šolsko leto 2022/23 ne boste mogli prejemati. Imate vprašanje? Pišite na: ucbeniki@mladinska-knjiga.si

4. IN 5. RAZRED

1.) NAROČITE SVOJE LASTNE IZVODE UČNIH GRADIV (do 10. 9. 2022)
(v šolskem letu 2022/23 boste po teh gradivih poučevali prvič)
OBRAZEC za naročilo lastnih izvodov >>

2.) NAROČITE BREZPLAČNO CELOLETNO NAROČNINO NA REVIJO (do 25. 8. 2022)
V Mladinski knjigi smo že več desetletij izjemno ponosni izdajatelji čudovitih izobraževalnih revij za otroke, mladino in odrasle. Mnogi učitelji jih že sedaj uporabljate kot dodatno učno gradivo za obogatitev pouka. Vsem učiteljem, ki poučujete po naših kompletih na razredni stopnji, vam celoletno naročnino na dotično revijo podarimo in tako omogočimo, da bo pouk z našimi gradivi še dodatno podprt z vsebinami iz posamezne revije.

Učitelji, ki izpolnjujete pogoje, nam lahko prek obrazca ob učnem gradivu sporočite vaše podatke, da vas vnesemo v sistem za prejem revije v šolskem letu 2022/23.

Opomba: V primeru, da ne boste pravočasno izpolnili obrazca za naročilo revije, ki vam pripada kot super uporabniku naših učnih gradiv, je žal za šolsko leto 2022/23 ne boste mogli prejemati. Imate vprašanje? Pišite na: ucbeniki@mladinska-knjiga.si

SLOVENŠČINA 6-9

1.) NAROČITE SVOJE LASTNE IZVODE UČNIH GRADIV (do 10. 9. 2022)
(v šolskem letu 2022/23 boste po teh gradivih poučevali prvič)
OBRAZEC za naročilo lastnih izvodov >>

2.) NAROČITE BREZPLAČNO CELOLETNO NAROČNINO NA REVIJO (do 25. 8. 2022)
V Mladinski knjigi smo že več desetletij izjemno ponosni izdajatelji čudovitih izobraževalnih revij za otroke, mladino in odrasle. Mnogi učitelji jih že sedaj uporabljate kot dodatno učno gradivo za obogatitev pouka. Vsem predmetnim učiteljem, ki imate vertikalo sdz-jev od 6. do 9. razreda vam celoletno naročnino na dotično revijo podarimo in tako omogočimo, da bo pouk z našimi gradivi še dodatno podprt z vsebinami iz posamezne revije.

Učitelji, ki izpolnjujete pogoje, nam lahko prek obrazca ob učnem gradivu sporočite vaše podatke, da vas vnesemo v sistem za prejem revije v šolskem letu 2022/23.

Opomba: V primeru, da ne boste pravočasno izpolnili obrazca za naročilo revije, ki vam pripada kot super uporabniku naših učnih gradiv, je žal za šolsko leto 2022/23 ne boste mogli prejemati. Imate vprašanje? Pišite na: ucbeniki@mladinska-knjiga.si.

MATEMATIKA 6-9

1.) NAROČITE SVOJE LASTNE IZVODE UČNIH GRADIV (do 10. 9. 2022)
(v šolskem letu 2022/23 boste po teh gradivih poučevali prvič)
OBRAZEC za naročilo lastnih izvodov >>

2.) NAROČITE BREZPLAČNO CELOLETNO NAROČNINO NA REVIJO (do 25. 8. 2022)
V Mladinski knjigi smo že več desetletij izjemno ponosni izdajatelji čudovitih izobraževalnih revij za otroke, mladino in odrasle. Mnogi učitelji jih že sedaj uporabljate kot dodatno učno gradivo za obogatitev pouka. Vsem predmetnim učiteljem, ki imate vertikalo sdz-jev od 6. do 9. razreda vam celoletno naročnino na dotično revijo podarimo in tako omogočimo, da bo pouk z našimi gradivi še dodatno podprt z vsebinami iz posamezne revije.

Učitelji, ki izpolnjujete pogoje, nam lahko prek obrazca ob učnem gradivu sporočite vaše podatke, da vas vnesemo v sistem za prejem revije v šolskem letu 2022/23.

Opomba: V primeru, da ne boste pravočasno izpolnili obrazca za naročilo revije, ki vam pripada kot super uporabniku naših učnih gradiv, je žal za šolsko leto 2022/23 ne boste mogli prejemati. Imate vprašanje? Pišite na: ucbeniki@mladinska-knjiga.si

ZGODOVINA 6-9

1.) NAROČITE SVOJE LASTNE IZVODE UČNIH GRADIV (do 10. 9. 2022)
(v šolskem letu 2022/23 boste po teh gradivih poučevali prvič)
OBRAZEC za naročilo lastnih izvodov >>

2.) NAROČITE BREZPLAČNO CELOLETNO NAROČNINO NA REVIJO (do 25. 8. 2022)
V Mladinski knjigi smo že več desetletij izjemno ponosni izdajatelji čudovitih izobraževalnih revij za otroke, mladino in odrasle. Mnogi učitelji jih že sedaj uporabljate kot dodatno učno gradivo za obogatitev pouka. Vsem predmetnim učiteljem, ki imate vertikalo sdz-jev od 6. do 9. razreda vam celoletno naročnino na dotično revijo podarimo in tako omogočimo, da bo pouk z našimi gradivi še dodatno podprt z vsebinami iz posamezne revije.

Učitelji, ki izpolnjujete pogoje, nam lahko prek obrazca ob učnem gradivu sporočite vaše podatke, da vas vnesemo v sistem za prejem revije v šolskem letu 2022/23.

Opomba: V primeru, da ne boste pravočasno izpolnili obrazca za naročilo revije, ki vam pripada kot super uporabniku naših učnih gradiv, je žal za šolsko leto 2022/23 ne boste mogli prejemati. Imate vprašanje? Pišite na: ucbeniki@mladinska-knjiga.si

GEOGRAFIJA 6-9

1.) NAROČITE SVOJE LASTNE IZVODE UČNIH GRADIV (do 10. 9. 2022)
(v šolskem letu 2022/23 boste po teh gradivih poučevali prvič)
OBRAZEC za naročilo lastnih izvodov >>

2.) NAROČITE BREZPLAČNO CELOLETNO NAROČNINO NA REVIJO (do 25. 8. 2022)
V Mladinski knjigi smo že več desetletij izjemno ponosni izdajatelji čudovitih izobraževalnih revij za otroke, mladino in odrasle. Mnogi učitelji jih že sedaj uporabljate kot dodatno učno gradivo za obogatitev pouka. Vsem predmetnim učiteljem, ki imate vertikalo sdz-jev od 6. do 9. razreda vam celoletno naročnino na dotično revijo podarimo in tako omogočimo, da bo pouk z našimi gradivi še dodatno podprt z vsebinami iz posamezne revije.

Učitelji, ki izpolnjujete pogoje, nam lahko prek obrazca ob učnem gradivu sporočite vaše podatke, da vas vnesemo v sistem za prejem revije v šolskem letu 2022/23.

Opomba: V primeru, da ne boste pravočasno izpolnili obrazca za naročilo revije, ki vam pripada kot super uporabniku naših učnih gradiv, je žal za šolsko leto 2022/23 ne boste mogli prejemati. Imate vprašanje? Pišite na: ucbeniki@mladinska-knjiga.si

NARAVOSLOVJE 6 in 7

1.) NAROČITE SVOJE LASTNE IZVODE UČNIH GRADIV (do 10. 9. 2022)
(v šolskem letu 2022/23 boste po teh gradivih poučevali prvič)
OBRAZEC za naročilo lastnih izvodov >>

2.) NAROČITE PRIPOMOČKE ZA IZVEDBO POSKUSOV (naročanje ni več mogoče)
(v prvem letu uporabe sdz-jev Mladinske knjige ali za donaročilo v primeru večjega števila učencev)

  • Naravoslovje 6 in 7 

Opomba: V primeru, da pripomočkov ne boste naročili pravočasno, jih žal za šolsko leto 2022/23 ne boste mogli prejeti.

KEMIJA 8 in 9

1.) NAROČITE SVOJE LASTNE IZVODE UČNIH GRADIV (do 10. 9. 2022)
(v šolskem letu 2022/23 boste po teh gradivih poučevali prvič)
OBRAZEC za naročilo lastnih izvodov >>

2.) NAROČITE PRIPOMOČKE ZA IZVEDBO POSKUSOV (naročanje ni več mogoče)
(v prvem letu uporabe sdz-jev Mladinske knjige ali za donaročilo v primeru večjega števila učencev)

  • Kemija 8 in 9

Opomba: V primeru, da pripomočkov ne boste naročili pravočasno, jih žal za šolsko leto 2022/23 ne boste mogli prejeti.

BIOLOGIJA 8 in 9

1.) NAROČITE SVOJE LASTNE IZVODE UČNIH GRADIV (do 10. 9. 2022)
(v šolskem letu 2022/23 boste po teh gradivih poučevali prvič)
OBRAZEC za naročilo lastnih izvodov >>

2.) NAROČITE PRIPOMOČKE ZA IZVEDBO POSKUSOV (naročanje ni več mogoče)
(v prvem letu uporabe sdz-jev Mladinske knjige ali za donaročilo v primeru večjega števila učencev)

  • ​Biologija 8 in 9

Opomba: V primeru, da pripomočkov ne boste naročili pravočasno, jih žal za šolsko leto 2022/23 ne boste mogli prejeti.

FIZIKA 8 in 9

1.) NAROČITE SVOJE LASTNE IZVODE UČNIH GRADIV (do 10. 9. 2022)
(v šolskem letu 2022/23 boste po teh gradivih poučevali prvič)
OBRAZEC za naročilo lastnih izvodov >>

2.) NAROČITE PRIPOMOČKE ZA IZVEDBO POSKUSOV (naročanje ni več mogoče)
(v prvem letu uporabe sdz-jev Mladinske knjige ali za donaročilo v primeru večjega števila učencev)

  • Fizika 8 in 9 

Opomba: V primeru, da pripomočkov ne boste naročili pravočasno, jih žal za šolsko leto 2022/23 ne boste mogli prejeti.

GLASBA 6-9

1.) NAROČITE SVOJE LASTNE IZVODE UČNIH GRADIV (do 10. 9. 2022)
(v šolskem letu 2022/23 boste po teh gradivih poučevali prvič)
OBRAZEC za naročilo lastnih izvodov >>

2.) NAROČITE BREZPLAČNO CELOLETNO NAROČNINO NA REVIJO (do 25. 8. 2022)
V Mladinski knjigi smo že več desetletij izjemno ponosni izdajatelji čudovitih izobraževalnih revij za otroke, mladino in odrasle. Mnogi učitelji jih že sedaj uporabljate kot dodatno učno gradivo za obogatitev pouka. Vsem predmetnim učiteljem, ki imate vertikalo sdz-jev od 6. do 9. razreda vam celoletno naročnino na dotično revijo podarimo in tako omogočimo, da bo pouk z našimi gradivi še dodatno podprt z vsebinami iz posamezne revije.

Učitelji, ki izpolnjujete pogoje, nam lahko prek obrazca ob učnem gradivu sporočite vaše podatke, da vas vnesemo v sistem za prejem revije v šolskem letu 2022/23.

Opomba: V primeru, da ne boste pravočasno izpolnili obrazca za naročilo revije, ki vam pripada kot super uporabniku naših učnih gradiv, je žal za šolsko leto 2022/23 ne boste mogli prejemati. Imate vprašanje? Pišite na: ucbeniki@mladinska-knjiga.si

 

Nazaj na prvo stran