UČNA GRADIVA ZA PREDŠOLSKO VZGOJO

Za prve korake porajajoče se pismenosti čudovite spodbude najdete v zbirkah Knjiga pred noskom, Brihtna glavca za cicibane, Nandetovih kartonkah in priročnikih za prve korake v svet znanja. Pri glasbenem opismenjevanju si lahko pomagate z domišljeno vsebino glasbenih slikanic, za razvoj likovne ustvarjalnosti prelistajte rubriko Likovne oči. V rubriki Podpora za vzgojitelje in učitelje in učitelje pa so vam na voljo tudi učne priprave, primeri dobrih praks, učni listi in pobarvanke.

Predšolsko obdobje je eno najobčutljivejših in najpomembnejših obdobij v otrokovem razvoju.
Pri začetku učenja in opismenjevanja na različnih predmetnih področjih otroci potrebujejo veliko spodbud. Z individualizacijo opismenjevanja v prvem triletju je postalo načrtno razvijanje otrokovih zmožnosti še pomembnejše. Z učnimi gradivi »skorajšnji« šolarji pridobijo izkušnje s prenosom konkretnih nalog v abstraktne, bolje razvijejo odnos do stvari, orientacijo v zvezku, razumejo preprosta navodila.