MISLECA 2

Miselne naloge za bistroumne

Avtorji/-ice: Nataša Bucik, Gregor Bucik, Valentin Bucik

EAN: 9789610136361

Misleca 2 je priročnik za vse, ki želijo (p)ostati miselno vitalni – za otroke, mladostnike in odrasle.

Je »telovadnica za treniranje in razvijanje možganske mišice«. Vsebuje 12 poglavij s približno 150 raznolikimi nalogami, ki razvijajo raznovrstne miselne sposobnosti in spretnosti: vidno zaznavanje, natančno sledenje navodilom, orientacijo v dvodimenzionalnem prostoru, preslikavo oblik, matematične spretnosti idr.

Posebnost zbirke so naloge za divergentno razmišljanje, ki spodbujajo izvirnost in ustvarjalno razmišljanje.

V sklepnem delu priročnik psiholog dr. Valentin Bucik odgovarja na vprašanja o inteligentnosti, nadarjenosti in ustvarjalnosti ter razpravlja tudi o utemeljenosti stereotipnih prepričanj, kot so:
- ali je ustvarjalnost povezana z inteligentnostjo,
- ali šola res ubija kreativnost,
- ali je ustvarjalnost le za »posvečene«,
- ali so levičarji bolj ustvarjalni kot desničarji,
- ali so ustvarjalni posamezniki res ekscentrični geniji,
- ali s kulturno-umetnostno vzgojo spodbujamo miselne zmogljivosti in ustvarjalnost.

OGLEJ SI TUDI