UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

Cenik interaktivnih učnih gradiv Mladinske knjige Založbe

PREGLED INTERAKTIVNIH GRADIV OBJAVLJENIH NA WWW.UCIMTE.COM
(Za dostop do gradiv morate biti registrirani na portal www.ucimte.com).

Za šolsko leto 2021/2022 (od 1. septembra 2021 do 30. septembra 2022)

* V šolskem letu 2021/2022 so prosto dostopna naslednja interaktivna učna gradiva: Slovenščina 2 (SDZ v 2 delih), Matematika 2 (SDZ v 3 delih), Spoznavanje okolja 2 (SDZ), Slovenščina 9 (SDZ v 2. delih), Matematika 9 (učbenik), Likovna umetnost 4 (učbenik), Likovna umetnost 5 (učbenik), Fizika 8 (učbenik), Fizika 9 (SDZ), Kemija 8 (SDZ), Biologija 9 (SDZ), Slovenščina 1, Moč jezika (DU v 2 delih). Za te naslove ne potrebujete aktivacijske kode.

MPC (PC + 5 % davek)

OSNOVNA ŠOLA

1. PRVI RAZRED

Glasbena umetnost

iCINCIDON 1
Interaktivni glasbeni zvezek za prvi razred osnovne šole
EAN: 9789610148326 4.95 €

Matematika

iPRVA MATEMATIKA, 1. DEL
Interaktivni samostojni delovni zvezek za matematiko v 1. razredu osnovne šole
EAN: 9789610142263 8.90 €
iPRVA MATEMATIKA, 2. DEL
Interaktivni samostojni delovni zvezek za matematiko v 1. razredu osnovne šole
EAN: 9789610142270 8.90 €
iMATEMATIKA 1, 1. DEL
Interaktivni samostojni delovni zvezek za pouk matematike v 1. razredu OŠ
EAN: 9789610161431 5.30 €
iMATEMATIKA 1, 2. DEL
Interaktivni samostojni delovni zvezek za pouk matematike v 1. razredu OŠ
EAN: 9789610161448 5.30 €
iMATEMATIKA 1, 3. DEL
Interaktivni samostojni delovni zvezek za pouk matematike v 1. razredu OŠ
EAN: 9789610161455 5.30 €

Slovenščina

iS SLIKANICO NA RAMI 1
Interaktivni delovni zvezek za jezik v 1. razredu osnovne šole
EAN: 9789610147848 8.95 €
iS SLIKANICO NA RAMI, 2. DEL
Interaktivni zvezek za opismenjevanje velikih tiskanih črk
EAN: 9789610142256 11.90 €
d-S SLIKANICO NA RAMI, 1. del
Digitalni zvezek za pripravo na opismenjevanje
EAN: 9789610148890 11.90 €
dBERILO 1, KDO BO Z NAMI ŠEL V GOZDIČEK?
Digitalni učbenik za pouk književnosti v 1. razredu osnovne šole
EAN: 3831022486469 17.40 €
iSLOVENŠČINA 1, 1. DEL
Interaktivni samostojni delovni zvezek za pouk slovenščine v 1. razredu OŠ
EAN: 9789610161462 8.40 €
iSLOVENŠČINA 1, 2. DEL
Interaktivni samostojni delovni zvezek za pouk slovenščine v 1. razredu OŠ
EAN: 9789610161479 8.40 €

Spoznavanje okolja

iDOTIK OKOLJA 1
Interaktivni samostojni delovni zvezek za spoznavanje okolja v 1. razredu osnovne šole
EAN: 9789610142300 8.95 €
iSPOZNAVANJE OKOLJA 1 - MOJ NANDE
Interaktivni samostojni delovni zvezek za pouk spoznavanja okolja v 1. razredu OŠ
EAN: 9789610161486 6.50 €

Glasbena umetnost + Matematika + Slovenščina + Spoznavanje okolja

iKOMPLET ZA 1. RAZRED
Interaktivni komplet učnih gradiv za slovenščino, matematiko, spoznavanje okolja in glasbo za 1. razred osnovne šole
EAN: 3831022474282 47.00 €

2. DRUGI RAZRED

Glasbena umetnost

iCINCIDON 2
Interaktivni glasbeni zvezek za drugi razred osnovne šole
EAN: 9789610148333 4.95 €

Matematika

iDRUGA MATEMATIKA, 1. DEL
Interaktivni samostojni delovni zvezek za matematiko v 2. razredu osnovne šole
EAN: 9789610142348 8.90 €
iDRUGA MATEMATIKA, 2. DEL
Interaktivni samostojni delovni zvezek za matematiko v 2. razredu osnovne šole
EAN: 9789610142355 8.90 €

Slovenščina

iS SLIKANICO NA RAMI, 3. DEL
Interaktivni zvezek za opismenjevanje malih tiskanih in pisanih črk
EAN: 9789610142331 11.90 €
iS SLIKANICO NA RAMI 2
Interaktivni delovni zvezek za jezik v 2. razredu osnovne šole
EAN: 9789610142324 11.90 €
dBERILO 2, KDO BO Z NAMI ŠEL V GOZDIČEK?
Digitalni učbenik za pouk književnosti v 2. razredu osnovne šole
EAN: 3831022486476 16.95 €

Spoznavanje okolja

iDOTIK OKOLJA 2
Interaktivni samostojni delovni zvezek za spoznavanje okolja v 2. razredu osnovne šole
EAN: 9789610142386 8.95 €
dSPOZNAVANJE OKOLJA 2
Digitalni učbenik za spoznavanje okolja v drugem razredu osnovne šole
EAN: 9789610148883 13.90 €

Glasbena umetnost + Matematika + Slovenščina + Spoznavanje okolja

iKOMPLET ZA 2. RAZRED
Interaktivni komplet učnih gradiv za slovenščino, matematiko, spoznavanje okolja in glasbo za 2. razred osnovne šole
EAN: 3831022474299 47.00 €

3. TRETJI RAZRED

Glasbena umetnost

iCINCIDON 3
Interaktivni glasbeni zvezek za tretji razred osnovne šole
EAN: 9789610148340 4.95 €

Matematika

iTRETJA MATEMATIKA, 1. DEL
Interaktivni samostojni delovni zvezek za matematiko v 3. razredu osnovne šole
EAN: 9789610142416 8.90 €
iTRETJA MATEMATIKA, 2. DEL
Interaktivni samostojni delovni zvezek za matematiko v 3. razredu osnovne šole
EAN: 9789610142423 8.90 €

Slovenščina

iS SLIKANICO NA RAMI 3, 1. DEL
Interaktivni delovni zvezek za slovenščino-jezik v 3. razredu osnovne šole
EAN: 9789610148302 6.90 €
iS SLIKANICO NA RAMI 3, 2. DEL
Interaktivni delovni zvezek za slovenščino-jezik v 3. razredu osnovne šole
EAN: 9789610148319 6.90 €
dBERILO 3, KDO BO Z NAMI ŠEL V GOZDIČEK?
Digitalni učbenik za pouk književnosti v 3. razredu osnovne šole
EAN: 9789610161592 17.90 €

Spoznavanje okolja

iDOTIK OKOLJA 3
Interaktivni samostojni delovni zvezek za spoznavanje okolja v 3. razredu osnovne šole
EAN: 9789610142454 8.95 €
dSPOZNAVANJE OKOLJA 3
Digitalni učbenik za spoznavanje okolja v tretjem razredu osnovne šole
EAN: 9789610148357 13.90 €

Glasbena umetnost + Matematika + Slovenščina + Spoznavanje okolja

iKOMPLET ZA 3. RAZRED
Interaktivni komplet učnih gradiv za slovenščino, matematiko, spoznavanje okolja in glasbo za 3. razred osnovne šole
EAN: 3831022474305 39.00 €

4. ČETRTI RAZRED

Družba

iDRUŽBA 4
Interaktivni samostojni delovni zvezek za družbo v 4. razredu osnovne šole
EAN: 9789610147527 9.90 €

Glasbena umetnost

iGLASBA 4
Interaktivni delovni zvezek za glasbo v 4. razredu osnovne šole
EAN: 9789610147534 12.90 €

Matematika

iMATEMATIKA 4, 1. DEL
Interaktivni samostojni delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole
EAN: 9789610147503 8.90 €
iMATEMATIKA 4, 2. DEL
Interaktivni samostojni delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole
EAN: 9789610147510 8.90 €

Naravoslovje in tehnika

iNARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4
Interaktivni samostojni delovni zvezek za naravoslovje in tehniko v 4. razredu osnovne šole
EAN: 9789610142492 9.90 €
dNARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4
Digitalni učbenik za pouk naravoslovja in tehnike v 4. razredu OŠ
EAN: 3831022486797 14.90 €

Slovenščina

dSLOVENŠČINA 4
Digitalni učbenik za pouk slovenskega jezika v 4. razredu OŠ
EAN: 9789610156833 14.90 €
dBERILO 4, RAZŠIRI ROKE
Digitalni učbenik za pouk književnosti v 4. razredu osnovne šole
EAN: 9789610161592 17.90 €
iSLOVENŠČINA 4, 1. DEL
Interaktivni samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 4. razredu osnovne šole
EAN: 9789610161493 8.40 €
iSLOVENŠČINA 4, 2. DEL
Interaktivni samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 4. razredu osnovne šole
EAN: 9789610161509 8.40 €

Družba + Glasbena umetnost + Matematika + Naravoslovje in tehnika + Slovenščina

iKOMPLET ZA 4. RAZRED
Interaktivni komplet učnih gradiv za slovenščino, matematiko, naravoslovje in tehniko, družbo in glasbo za 4. razred osnovne šole
EAN: 3831022474312 59.00 €

5. PETI RAZRED

Družba

iDRUŽBA 5
Interaktivni samostojni delovni zvezek za družbo v 5. razredu osnovne šole
EAN: 9789610147596 10.90 €

Glasbena umetnost

iGLASBA 5
Interaktivni delovni zvezek za glasbo v 5. razredu osnovne šole
EAN: 9789610147602 12.90 €

Gospodinjstvo

dGOSPODINJSTVO 5
Digitalni učbenik za gospodinjstvo v 5. razredu osnovne šole
EAN: 9789610147862 11.90 €

Matematika

iMATEMATIKA 5, 1. DEL
Interaktivni samostojni delovni zvezek za matematiko v 5. razredu osnovne šole
EAN: 9789610147565 8.90 €
iMATEMATIKA 5, 2. DEL
Interaktivni samostojni delovni zvezek za matematiko v 5. razredu osnovne šole
EAN: 9789610147572 8.90 €

Naravoslovje in tehnika

iNARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 5
Interaktivni samostojni delovni zvezek za naravoslovje in tehniko v 5. razredu osnovne šole
EAN: 9789610147589 9.90 €
dNARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 5
Digitalni učbenik za pouk naravoslovja in tehnike v 5. razredu OŠ
EAN: 3831022486803 14.90 €

Slovenščina

iSLOVENŠČINA 5, 1. DEL
Interaktivni samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 5. razredu osnovne šole
EAN: 9789610156819 8.40 €
iSLOVENŠČINA 5, 2. DEL
Interaktivni samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 5. razredu osnovne šole
EAN: 9789610156826 8.40 €
dSLOVENŠČINA 5
Digitalni učbenik za pouk slovenskega jezika v 5. razredu OŠ
EAN: 9789610156840 14.90 €
dBERILO 5, NA KRILIH BESED
Digitalni učbenik za pouk književnosti v 5. razredu osnovne šole
EAN: 9789610161608 17.90 €

Družba + Glasbena umetnost + Gospodinjstvo + Matematika + Naravoslovje in tehnika + Slovenščina

iKOMPLET ZA 5. RAZRED
Interaktivni komplet učnih gradiv za slovenščino, matematiko, naravoslovje in tehniko, družbo in glasbo za 5. razred osnovne šole
EAN: 3831022474329 59.00 €

6. ŠESTI RAZRED

Geografija

iGEOGRAFIJA 6, SDZ
Interaktivni samostojni delovni zvezek za geografijo v 6. razredu osnovne šole
EAN: 9789610147695 11.90 €

Glasbena umetnost

iGLASBENA UMETNOST 6
Interaktivni samostojni delovni zvezek za glasbeno umetnost v 6. razredu osnovne šole
EAN: 9789610147732 13.90 €

Gospodinjstvo

dGOSPODINJSTVO 6
Digitalni učbenik za gospodinjstvo v 6. razredu osnovne šole
EAN: 9789610147855 11.90 €

Matematika

iMATEMATIKA 6, 1. DEL
Interaktivni samostojni delovni zvezek za matematiko v 6. razredu osnovne šole
EAN: 9789610147794 8.40 €
iMATEMATIKA 6, 2. DEL
Interaktivni samostojni delovni zvezek za matematiko v 6. razredu osnovne šole
EAN: 9789610147800 8.40 €
dMATEMATIKA 6
Digitalni učbenik za matematiko v šestem razredu osnovne šole
EAN: 9789610148739 18.90 €

Naravoslovje

iNARAVOSLOVJE 6
Interaktivni samostojni delovni zvezek za naravoslovje v 6. razredu osnovne šole
EAN: 9789610148654 13.90 €

Slovenščina

dSLOVENŠČINA 6
Digitalni učbenik za slovenski jezik v 6. razredu osnovne šole
EAN: 9789610147879 16.50 €
iSLOVENŠČINA 6, 1. DEL
Interaktivni samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 6. razredu osnovne šole
EAN: 9789610148241 8.90 €
iSLOVENŠČINA 6, 2. DEL
Interaktivni samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 6. razredu osnovne šole
EAN: 9789610148258 8.90 €
dBERILO 6 - KDO SE SKRIVA V OGLEDALU?
Digitalni učbenik za pouk književnosti v 6. razredu osnovne šole
EAN: 9789610161615 17.40 €

Zgodovina

iZGODOVINA 6 - 2. izdaja
Interaktivni samostojni delovni zvezek za zgodovino v 6. razredu osnovne šole
EAN: 9789610148722 11.90 €
dZGODOVINA 6
Digitalni učbenik za zgodovino v 6. razredu osnovne šole, https://www.iucbenikimk.si
EAN: 3831022486780 14.90 €

7. SEDMI RAZRED

Domovinska in državljanska kultura in etika

dDOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA 7
Digitalni učbenik za domovinsko in državljansko kulturo in etiko v 7. razredu osnovne šole
EAN: 9789610147824 12.90 €

Geografija

iGEOGRAFIJA 7 - izdaja 2019
Interaktivni samostojni delovni zvezek za geografijo v 7. razredu osnovne šole
EAN: 9789610156871 11.90 €

Glasbena umetnost

iGLASBA 7
Interaktivni samostojni delovni zvezek za glasbeno umetnost v 7. razredu osnovne šole
EAN: 9789610147756 12.90 €

Likovna umetnost

dLIKOVNA UMETNOST 7
Digitalni učbenik za likovno umetnost v 7. razredu OŠ
EAN: 9789610161554 13.90 €

Matematika

iMATEMATIKA 7, 1. DEL
Interaktivni samostojni delovni zvezek za matematiko v 7. razredu osnovne šole
EAN: 9789610148272 8.40 €
iMATEMATIKA 7, 2. DEL
Interaktivni samostojni delovni zvezek za matematiko v 7. razredu osnovne šole
EAN: 9789610148289 8.40 €
dMATEMATIKA 7
Digitalni učbenik za pouk matematike v 7. razredu OŠ
EAN: 9789610156888 18.90 €

Naravoslovje

iNARAVOSLOVJE 7
Interaktivni samostojni delovni zvezek za naravoslovje v 7. razredu osnovne šole
EAN: 9789610156949 13.90 €

Slovenščina

iSLOVENŠČINA 7, 1. DEL
Interaktivni samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 7. razredu osnovne šole
EAN: 9789610156857 8.90 €
iSLOVENŠČINA 7, 2. DEL
Interaktivni samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 7. razredu osnovne šole
EAN: 9789610156864 8.90 €
dBERILO 7, SREČA SE MI V PESMI SMEJE
Digitalni učbenik za pouk književnosti v 7, razredu osnovne šole
EAN: 9789610161622 17.90 €

Zgodovina

iZGODOVINA 7
Interaktivni samostojni delovni zvezek za zgodovino v 7. razredu osnovne šole
EAN: 9789610148296 11.90 €
dZGODOVINA 7
Digitalni učbenik za pouk zgodovine v 7. razredu OŠ
EAN: 9789610156918 16.90 €

8. OSMI RAZRED

Biologija

iBIOLOGIJA 8
Interaktivni samostojni delovni zvezek za biologijo v 8. razredu osnovne šole
EAN: 9789610161547 12.90 €

Domovinska in državljanska kultura in etika

dDOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA 8
Interaktivni učbenik za domovinsko in državljansko kulturo in etiko v 8. razredu osnovne šole
EAN: 9789610147831 12.90 €

Fizika

iFIZIKA 8
Interaktivni samostojni delovni zvezek s poskusi za fiziko v 8. razredu osnovne šole
EAN: 9789610147787 13.90 €

Geografija

iGEOGRAFIJA 8, SDZ
Interaktivni samostojni delovni zvezek za geografijo v 8. razredu osnovne šole
EAN: 9789610147718 11.90 €

Glasbena umetnost

iGLASBA 8
Interaktivni samostojni delovni zvezek za glasbeno umetnost v 8. razredu osnovne šole
EAN: 9789610147763 12.90 €

Likovna umetnost

dLIKOVNA UMETNOST 8
Digitalni učbenik za likovno umetnost v 8. razredu OŠ
EAN: 9789610161561 13.90 €

Matematika

iMATEMATIKA 8, 1. DEL
Interaktivni samostojni delovni zvezek za matematiko v 8. razredu osnovne šole
EAN: 9789610148678 8.40 €
iMATEMATIKA 8, 2. DEL
Interaktivni samostojni delovni zvezek za matematiko v 8. razredu osnovne šole
EAN: 9789610148685 8.40 €
dMATEMATIKA 8
Digitalni učbenik za pouk matematike v 8. razredu OŠ
EAN: 9789610161530 18.90 €

Slovenščina

dBERILO 8, DOBER DAN, ŽIVLJENJE
Digitalni učbenik za pouk književnosti v 8. razredu osnovne šole
EAN: 9789610161639 17.90 €
iSLOVENŠČINA 8, 1. DEL
Interaktivni samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 8. razredu osnovne šole
EAN: 3831022486568 8.90 €
iSLOVENŠČINA 8, 2. DEL
Interaktivnih samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 8. razredu osnovne šole
EAN: 3831022486575 8.90 €
dSLOVENŠČINA 8
Digitalni učbenik za slovenski jezik v 8. razredu osnovne šole
EAN: 9789610147893 14.90 €

Zgodovina

iZGODOVINA 8
Interaktivni samostojni delovni zvezek za zgodovino v 8. razredu osnovne šole
EAN: 9789610148661 11.90 €
dZGODOVINA 8
Digitalni učbenik za pouk zgodovine v 8. razredu OŠ
EAN: 9789610156925 16.90 €

9. DEVETI RAZRED

Geografija

iGEOGRAFIJA 9, SDZ
Interaktivni samostojni delovni zvezek za geografijo v 9. razredu osnovne šole
EAN: 9789610147725 11.90 €

Glasbena umetnost

iGLASBA 9
Interaktivni samostojni delovni zvezek za glasbeno umetnost v 9. razredu osnovne šole
EAN: 9789610147770 12.90 €

Likovna umetnost

dLIKOVNA UMETNOST 9
Digitalni učbenik za likovno umetnost v 9. razredu OŠ
EAN: 9789610156956 13.90 €

Matematika

iMATEMATIKA 9, 1. DEL
Interaktivni samostojni delovni zvezek za matematikov v 9 razredu osnovne šole
EAN: 9789610156895 8.40 €
iMATEMATIKA 9, 2. DEL
Interaktivni samostojni delovni zvezek za matematikov v 9 razredu osnovne šole
EAN: 9789610156901 8.40 €

Slovenščina

dBERILO 9, SKRIVNO ŽIVLJENJE BESED
Digitalni učbenik za pouk književnosti v 9. razredu osnovne šole
EAN: 9789610161646 17.90 €
dSLOVENŠČINA 9
Digitalni učbenik za slovenski jezik v 9. razredu osnovne šole
EAN: 9789610147909 14.90 €

Zgodovina

iZGODOVINA 9
Interaktivni samostojni delovni zvezek za zgodovino v 9. razredu osnovne šole
EAN: 9789610156932 11.90 €
dZGODOVINA 9
Digitalni učbenik za pouk zgodovine v 9. razredu OŠ
EAN: 9789610161578 16.90 €

GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA

1. PRVI RAZRED

Biologija

iBIOLOGIJA 1, O BIOLOGIJI, GENETIKI IN CELICAH
Digitalni učbenik za biologijo v gimnazijah in štiriletnih strokovnih šolah
EAN: 9789610148395 6.30 €
iBIOLOGIJA 2, O ZGRADBI IN DELOVANJU ORGANIZMOV
Digitalni učbenik za biologijo v gimnazijah in štiriletnih strokovnih šolah
EAN: 9789610148845 6.30 €

Fizika

iFIZIKA 1
Digitalni učbenik za pouk fizike v 1. letniku gimnazij in štiriletnih strokovnih šol
EAN: 9789610148371 7.30 €

Geografija

iGEOGRAFIJA 1
Digitalni učbenik za pouk geografije v 1. letniku gimnazij in štiriletnih strokovnih šol
EAN: 9789610148401 6.10 €
iGEOGRAFIJA
Digitalni učbenik za geografijo v srednjih strokovnih in poklicno-tehniških šolah
EAN: 9789610161707 6.00 €

Kemija

iKEMIJA 1
Digitalni učbenik za pouk kemije v 1. letniku gimnazij in štiriletnih strokovnih šol
EAN: 9789610148876 7.30 €

Slovenščina

iBERILO 1, UMETNOST BESEDE
Digitalni učbenik za pouk književnosti v 1. letniku gimnazij in štiriletnih strokovnih šol
EAN: 9789610148388 7.60 €
iSLOVENŠČINA 1, Z BESEDO DO BESEDE
Interaktivni učbenik za pouk slovenskega jezika v 1. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol
EAN: 9789610116295 5.20 €

Zgodovina

iZGODOVINA 1, PRAZGODOVINA IN SREDNJI VEK
Digitalni učbenik za zgodovino v 1. letniku gimnazij
EAN: 9789610148821 6.70 €

2. DRUGI RAZRED

Biologija

iBIOLOGIJA 2, O ZGRADBI IN DELOVANJU ORGANIZMOV
Digitalni učbenik za biologijo v gimnazijah in štiriletnih strokovnih šolah
EAN: 9789610148845 6.30 €

Fizika

iFIZIKA 2
Digitalni učbenik za pouk fizike v 2. letniku gimnazij in štiriletnih strokovnih šol
EAN: 9789610148852 7.60 €

Geografija

iGEOGRAFIJA 2
Digitalni učbenik za pouk geografije v 2. letniku gimnazij in štiriletnih strokovnih šol
EAN: 9789610148869 6.10 €

Slovenščina

iBERILO 2, UMETNOST BESEDE
Digitalni učbenik za pouk književnosti v 2. letniku gimnazij in štiriletnih strokovnih šol
EAN: 9789610148616 7.60 €
iSLOVENŠČINA 2, Z BESEDO DO BESEDE
Interaktivni učbenik za pouk slovenskega jezika v 2. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol
EAN: 9789610148623 5.20 €

Zgodovina

iZGODOVINA 2, SREDNJI IN NOVI VEK
Digitalni učbenik za zgodovino v 2. letniku gimnazij
EAN: 9789610161721 6.70 €

3. TRETJI RAZRED

Biologija

iBIOLOGIJA 3, EVOLUCIJA IN ZNANSTVENO RAZISKOVANJE
Digitalni učbenik za biologijo v gimnazijah in štiriletnih strokovnih šolah
EAN: 9789610161677 6.30 €

Fizika

iFIZIKA 3
Digitalni učbenik za pouk fizike v 3. letniku gimnazij in štiriletnih strokovnih šol
EAN: 9789610161660 7.60 €

Geografija

iGEOGRAFIJA 3
Digitalni učbenik za pouk geografije v 3. letniku gimnazij in štiriletnih strokovnih šol
EAN: 9789610161752 6.10 €

Slovenščina

iBERILO 3, UMETNOST BESEDE
Digitalni učbenik za pouk književnosti v 3. letniku gimnazij in štiriletnih strokovnih šol
EAN: 9789610161653 7.60 €
iSLOVENŠČINA 3, Z BESEDO DO BESEDE
Interaktivni učbenik za pouk slovenskega jezika v 3. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol
EAN: 9789610161745 5.20 €

Zgodovina

iZGODOVINA 3, DOLGO 19. STOLETJE
Digitalni učbenik za zgodovino v 3. letniku gimnazij
EAN: 9789610161691 6.70 €

4. ČETRTI RAZRED

Biologija

iBIOLOGIJA 4, EKOLOGIJA
Digitalni učbenik za biologijo v gimnazijah in štiriletnih strokovnih šolah
EAN: 9789610161684 6.30 €

Slovenščina

iBERILO 4, UMETNOST BESEDE
Digitalni učbenik za pouk književnosti v 4. letniku gimnazij in štiriletnih strokovnih šol
EAN: 9789610161714 7.60 €
iSLOVENŠČINA 4, Z BESEDO DO BESEDE
Interaktivni učbenik za pouk slovenskega jezika v 4. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol
EAN: 9789610161738 5.20 €