Cenik interaktivnih učnih gradiv Mladinske knjige Založbe

PREGLED INTERAKTIVNIH GRADIV OBJAVLJENIH NA WWW.UCIMTE.COM
(Za dostop do i-gradiv morate biti kot učitelj registrirani na portal eŠolaMK).

Za šolsko leto 2022/2023 (od 1. septembra 2022 do 30. septembra 2023)

* V šolskem letu 2022/2023 so prosto dostopna naslednja interaktivna učna gradiva: Slovenščina 3 (SDZ v 2 delih), Matematika 3 (SDZ v 3 delih), Spoznavanje okolja 3 (SDZ), Slovenščina 6 (SDZ v 2. delih), Kemija 9 (SDZ), Fizika 9 (učbenik), Likovna umetnost 6 (učbenik), Slovenščina 2, Moč jezika (učbenik z vajami v 2 delih), Geografija Slovenije (učbenik), Zgodovina za srednje strokovne šole (učbenik), Družboslovje (učbenik v 3 delih). Za te naslove ne potrebujete aktivacijske kode.

MPC (PC + 5 % davek)

OSNOVNA ŠOLA

1. PRVI RAZRED

Glasbena umetnost

iCINCIDON 1
Interaktivni glasbeni zvezek za prvi razred osnovne šole
EAN: 9789610148326 4.95 €

Matematika

iPRVA MATEMATIKA, 1. DEL
Interaktivni samostojni delovni zvezek za matematiko v 1. razredu osnovne šole
EAN: 9789610142263 8.90 €
iPRVA MATEMATIKA, 2. DEL
Interaktivni samostojni delovni zvezek za matematiko v 1. razredu osnovne šole
EAN: 9789610142270 8.90 €
iMATEMATIKA 1, 1. DEL
Interaktivni samostojni delovni zvezek za pouk matematike v 1. razredu OŠ
EAN: 9789610161431 5.30 €
iMATEMATIKA 1, 2. DEL
Interaktivni samostojni delovni zvezek za pouk matematike v 1. razredu OŠ
EAN: 9789610161448 5.30 €
iMATEMATIKA 1, 3. DEL
Interaktivni samostojni delovni zvezek za pouk matematike v 1. razredu OŠ
EAN: 9789610161455 5.30 €

Slovenščina

iS SLIKANICO NA RAMI 1
Interaktivni delovni zvezek za jezik v 1. razredu osnovne šole
EAN: 9789610147848 8.95 €
iS SLIKANICO NA RAMI, 2. DEL
Interaktivni zvezek za opismenjevanje velikih tiskanih črk
EAN: 9789610142256 11.90 €
d-S SLIKANICO NA RAMI, 1. del
Digitalni zvezek za pripravo na opismenjevanje
EAN: 9789610148890 11.90 €
dBERILO 1, KDO BO Z NAMI ŠEL V GOZDIČEK?
Digitalni učbenik za pouk književnosti v 1. razredu osnovne šole
EAN: 3831022486469 17.40 €
iSLOVENŠČINA 1, 1. DEL
Interaktivni samostojni delovni zvezek za pouk slovenščine v 1. razredu OŠ
EAN: 9789610161462 8.40 €
iSLOVENŠČINA 1, 2. DEL
Interaktivni samostojni delovni zvezek za pouk slovenščine v 1. razredu OŠ
EAN: 9789610161479 8.40 €

Spoznavanje okolja

iDOTIK OKOLJA 1
Interaktivni samostojni delovni zvezek za spoznavanje okolja v 1. razredu osnovne šole
EAN: 9789610142300 8.95 €
iSPOZNAVANJE OKOLJA 1 - MOJ NANDE
Interaktivni samostojni delovni zvezek za pouk spoznavanja okolja v 1. razredu OŠ
EAN: 9789610161486 6.50 €

Glasbena umetnost + Matematika + Slovenščina + Spoznavanje okolja

iKOMPLET ZA 1. RAZRED
Interaktivni komplet učnih gradiv za slovenščino, matematiko, spoznavanje okolja in glasbo za 1. razred osnovne šole
EAN: 3831022474282 47.00 €

2. DRUGI RAZRED

Glasbena umetnost

iCINCIDON 2
Interaktivni glasbeni zvezek za drugi razred osnovne šole
EAN: 9789610148333 4.95 €

Matematika

iDRUGA MATEMATIKA, 1. DEL
Interaktivni samostojni delovni zvezek za matematiko v 2. razredu osnovne šole
EAN: 9789610142348 8.90 €
iDRUGA MATEMATIKA, 2. DEL
Interaktivni samostojni delovni zvezek za matematiko v 2. razredu osnovne šole
EAN: 9789610142355 8.90 €
iMATEMATIKA 2, 1. DEL
Interaktivni samostojni delovni zvezek za pouk matematike v 2. razredu OŠ
EAN: 3831022486490 5.90 €
iMATEMATIKA 2, 2. DEL
Interaktivni samostojni delovni zvezek za pouk matematike v 2. razredu osnovne šole
EAN: 3831022486506 5.90 €
iMATEMATIKA 2, 3. DEL
Interaktivni samostojni delovni zvezek za pouk matematike v 2. razredu osnovne šole
EAN: 3831022486513 5.90 €

Slovenščina

iS SLIKANICO NA RAMI, 3. DEL
Interaktivni zvezek za opismenjevanje malih tiskanih in pisanih črk
EAN: 9789610142331 11.90 €
iS SLIKANICO NA RAMI 2
Interaktivni delovni zvezek za jezik v 2. razredu osnovne šole
EAN: 9789610142324 11.90 €
dBERILO 2, KDO BO Z NAMI ŠEL V GOZDIČEK?
Digitalni učbenik za pouk književnosti v 2. razredu osnovne šole
EAN: 3831022486476 16.95 €
iSLOVENŠČINA 2, 1. DEL
Interaktivni samostojni delovni zvezek za pouk slovenščine v 2. razredu OŠ
EAN: 3831022486520 8.90 €
iSLOVENŠČINA 2, 2. DEL
Interaktivni samostojni delovni zvezek za pouk slovenščine v 2. razredu OŠ
EAN: 3831022486537 8.90 €

Spoznavanje okolja

iDOTIK OKOLJA 2
Interaktivni samostojni delovni zvezek za spoznavanje okolja v 2. razredu osnovne šole
EAN: 9789610142386 8.95 €
dSPOZNAVANJE OKOLJA 2
Digitalni učbenik za spoznavanje okolja v drugem razredu osnovne šole
EAN: 9789610148883 13.90 €
iSPOZNAVANJE OKOLJA 2
Interaktivni samostojni delovni zvezek za pouk spoznavanja okolja v 2. razredu osnovne šole
EAN: 3831022486544 9.90 €

Glasbena umetnost + Matematika + Slovenščina + Spoznavanje okolja

iKOMPLET ZA 2. RAZRED
Interaktivni komplet učnih gradiv za slovenščino, matematiko, spoznavanje okolja in glasbo za 2. razred osnovne šole
EAN: 3831022474299 47.00 €

3. TRETJI RAZRED

Glasbena umetnost

iCINCIDON 3
Interaktivni glasbeni zvezek za tretji razred osnovne šole
EAN: 9789610148340 4.95 €

Matematika

iTRETJA MATEMATIKA, 1. DEL
Interaktivni samostojni delovni zvezek za matematiko v 3. razredu osnovne šole
EAN: 9789610142416 8.90 €
iTRETJA MATEMATIKA, 2. DEL
Interaktivni samostojni delovni zvezek za matematiko v 3. razredu osnovne šole
EAN: 9789610142423 8.90 €

Slovenščina

iS SLIKANICO NA RAMI 3, 1. DEL
Interaktivni delovni zvezek za slovenščino-jezik v 3. razredu osnovne šole
EAN: 9789610148302 6.90 €
iS SLIKANICO NA RAMI 3, 2. DEL
Interaktivni delovni zvezek za slovenščino-jezik v 3. razredu osnovne šole
EAN: 9789610148319 6.90 €
dBERILO 3, KDO BO Z NAMI ŠEL V GOZDIČEK?
Digitalni učbenik za pouk književnosti v 3. razredu osnovne šole
EAN: 9789610161585 17.90 €

Spoznavanje okolja

iDOTIK OKOLJA 3
Interaktivni samostojni delovni zvezek za spoznavanje okolja v 3. razredu osnovne šole
EAN: 9789610142454 8.95 €
dSPOZNAVANJE OKOLJA 3
Digitalni učbenik za spoznavanje okolja v tretjem razredu osnovne šole
EAN: 9789610148357 13.90 €

Glasbena umetnost + Matematika + Slovenščina + Spoznavanje okolja

iKOMPLET ZA 3. RAZRED
Interaktivni komplet učnih gradiv za slovenščino, matematiko, spoznavanje okolja in glasbo za 3. razred osnovne šole
EAN: 3831022474305 39.00 €

4. ČETRTI RAZRED

Družba

dDRUŽBA 4
Digitalni učbenik za družbo v četrtem razredu osnovne šole
EAN: 9789610148746 14.95 €

Glasbena umetnost

iGLASBA 4
Interaktivni delovni zvezek za glasbo v 4. razredu osnovne šole
EAN: 9789610147534 12.90 €

Matematika

iMATEMATIKA 4, 1. DEL
Interaktivni samostojni delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole
EAN: 9789610147503 8.90 €
iMATEMATIKA 4, 2. DEL
Interaktivni samostojni delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole
EAN: 9789610147510 8.90 €
dMATEMATIKA 4
Digitalni učbenik za matematiko v 4. razredu osnovne šole
EAN: 3831022486810 18.90 €

Naravoslovje in tehnika

iNARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4
Interaktivni samostojni delovni zvezek za naravoslovje in tehniko v 4. razredu osnovne šole
EAN: 9789610142492 9.90 €
dNARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4
Digitalni učbenik za pouk naravoslovja in tehnike v 4. razredu OŠ
EAN: 3831022486797 14.90 €

Slovenščina

dSLOVENŠČINA 4
Digitalni učbenik za pouk slovenskega jezika v 4. razredu OŠ
EAN: 9789610156833 14.90 €
dBERILO 4, RAZŠIRI ROKE
Digitalni učbenik za pouk književnosti v 4. razredu osnovne šole
EAN: 9789610161592 17.90 €
iSLOVENŠČINA 4, 1. DEL
Interaktivni samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 4. razredu osnovne šole
EAN: 9789610161493 8.40 €
iSLOVENŠČINA 4, 2. DEL
Interaktivni samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 4. razredu osnovne šole
EAN: 9789610161509 8.40 €

Družba + Glasbena umetnost + Matematika + Naravoslovje in tehnika + Slovenščina

iKOMPLET ZA 4. RAZRED
Interaktivni komplet učnih gradiv za slovenščino, matematiko, naravoslovje in tehniko, družbo in glasbo za 4. razred osnovne šole
EAN: 3831022474312 59.00 €

5. PETI RAZRED

Družba

iDRUŽBA 5
Interaktivni samostojni delovni zvezek za družbo v 5. razredu osnovne šole
EAN: 9789610147596 10.90 €
dDRUŽBA 5
Digitalni učbenik za družbo v petem razredu osnovne šole
EAN: 9789610148753 14.95 €

Glasbena umetnost

iGLASBA 5
Interaktivni delovni zvezek za glasbo v 5. razredu osnovne šole
EAN: 9789610147602 12.90 €

Gospodinjstvo

dGOSPODINJSTVO 5
Digitalni učbenik za gospodinjstvo v 5. razredu osnovne šole
EAN: 9789610147862 11.90 €

Likovna umetnost

dLIKOVNA UMETNOST 5
Digitalni učbenik za pouk likovne umetnosti v 5. razredu OŠ
EAN: 3831022486605 15.90 €

Matematika

iMATEMATIKA 5, 1. DEL
Interaktivni samostojni delovni zvezek za matematiko v 5. razredu osnovne šole
EAN: 9789610147565 8.90 €
iMATEMATIKA 5, 2. DEL
Interaktivni samostojni delovni zvezek za matematiko v 5. razredu osnovne šole
EAN: 9789610147572 8.90 €

Naravoslovje in tehnika

iNARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 5
Interaktivni samostojni delovni zvezek za naravoslovje in tehniko v 5. razredu osnovne šole
EAN: 9789610147589 9.90 €
dNARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 5
Digitalni učbenik za pouk naravoslovja in tehnike v 5. razredu OŠ
EAN: 3831022486803 14.90 €

Slovenščina

iSLOVENŠČINA 5, 1. DEL
Interaktivni samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 5. razredu osnovne šole
EAN: 9789610156819 8.40 €
iSLOVENŠČINA 5, 2. DEL
Interaktivni samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 5. razredu osnovne šole
EAN: 9789610156826 8.40 €
dSLOVENŠČINA 5
Digitalni učbenik za pouk slovenskega jezika v 5. razredu OŠ
EAN: 9789610156840 14.90 €
dBERILO 5, NA KRILIH BESED
Digitalni učbenik za pouk književnosti v 5. razredu osnovne šole
EAN: 9789610161608 17.90 €

Družba + Glasbena umetnost + Gospodinjstvo + Matematika + Naravoslovje in tehnika + Slovenščina

iKOMPLET ZA 5. RAZRED
Interaktivni komplet učnih gradiv za slovenščino, matematiko, naravoslovje in tehniko, družbo in glasbo za 5. razred osnovne šole
EAN: 3831022474329 59.00 €

6. ŠESTI RAZRED

Geografija

iGEOGRAFIJA 6, SDZ
Interaktivni samostojni delovni zvezek za geografijo v 6. razredu osnovne šole
EAN: 9789610147695 11.90 €
dGEOGRAFIJA 6
Digitalni učbenik za geografijo v šestem razredu OŠ
EAN: 3831022490336 14.90 €

Glasbena umetnost

iGLASBENA UMETNOST 6
Interaktivni samostojni delovni zvezek za glasbeno umetnost v 6. razredu osnovne šole
EAN: 9789610147732 13.90 €

Gospodinjstvo

dGOSPODINJSTVO 6
Digitalni učbenik za gospodinjstvo v 6. razredu osnovne šole
EAN: 9789610147855 11.90 €

Matematika

iMATEMATIKA 6, 1. DEL
Interaktivni samostojni delovni zvezek za matematiko v 6. razredu osnovne šole
EAN: 9789610147794 8.40 €
iMATEMATIKA 6, 2. DEL
Interaktivni samostojni delovni zvezek za matematiko v 6. razredu osnovne šole
EAN: 9789610147800 8.40 €
dMATEMATIKA 6
Digitalni učbenik za matematiko v šestem razredu osnovne šole
EAN: 9789610148739 18.90 €

Naravoslovje

iNARAVOSLOVJE 6
Interaktivni samostojni delovni zvezek za naravoslovje v 6. razredu osnovne šole
EAN: 9789610148654 13.90 €

Slovenščina

dSLOVENŠČINA 6
Digitalni učbenik za slovenski jezik v 6. razredu osnovne šole
EAN: 9789610147879 16.50 €
iSLOVENŠČINA 6, 1. DEL
Interaktivni samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 6. razredu osnovne šole
EAN: 9789610148241 8.90 €
iSLOVENŠČINA 6, 2. DEL
Interaktivni samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 6. razredu osnovne šole
EAN: 9789610148258 8.90 €
dBERILO 6 - KDO SE SKRIVA V OGLEDALU?
Digitalni učbenik za pouk književnosti v 6. razredu osnovne šole
EAN: 9789610161615 17.40 €

Zgodovina

iZGODOVINA 6 - 2. izdaja
Interaktivni samostojni delovni zvezek za zgodovino v 6. razredu osnovne šole
EAN: 9789610148722 11.90 €
dZGODOVINA 6
Digitalni učbenik za zgodovino v 6. razredu osnovne šole, https://www.iucbenikimk.si
EAN: 3831022486780 14.90 €

7. SEDMI RAZRED

Domovinska in državljanska kultura in etika

dDOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA 7
Digitalni učbenik za domovinsko in državljansko kulturo in etiko v 7. razredu osnovne šole
EAN: 9789610147824 12.90 €

Geografija

iGEOGRAFIJA 7 - izdaja 2019
Interaktivni samostojni delovni zvezek za geografijo v 7. razredu osnovne šole
EAN: 9789610156871 11.90 €
dGEOGRAFIJA 7
Digitalni učbenik za geografijo v sedmem razredu OŠ
EAN: 3831022490343 12.90 €

Glasbena umetnost

iGLASBA 7
Interaktivni samostojni delovni zvezek za glasbeno umetnost v 7. razredu osnovne šole
EAN: 9789610147756 12.90 €

Likovna umetnost

dLIKOVNA UMETNOST 7
Digitalni učbenik za likovno umetnost v 7. razredu OŠ
EAN: 9789610161554 13.90 €

Matematika

iMATEMATIKA 7, 1. DEL
Interaktivni samostojni delovni zvezek za matematiko v 7. razredu osnovne šole
EAN: 9789610148272 8.40 €
iMATEMATIKA 7, 2. DEL
Interaktivni samostojni delovni zvezek za matematiko v 7. razredu osnovne šole
EAN: 9789610148289 8.40 €
dMATEMATIKA 7
Digitalni učbenik za pouk matematike v 7. razredu OŠ
EAN: 9789610156888 18.90 €

Naravoslovje

iNARAVOSLOVJE 7
Interaktivni samostojni delovni zvezek za naravoslovje v 7. razredu osnovne šole
EAN: 9789610156949 13.90 €

Slovenščina

iSLOVENŠČINA 7, 1. DEL
Interaktivni samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 7. razredu osnovne šole
EAN: 9789610156857 8.90 €
iSLOVENŠČINA 7, 2. DEL
Interaktivni samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 7. razredu osnovne šole
EAN: 9789610156864 8.90 €
dBERILO 7, SREČA SE MI V PESMI SMEJE
Digitalni učbenik za pouk književnosti v 7, razredu osnovne šole
EAN: 9789610161622 17.90 €
dSLOVENŠČINA 7
Učbenik za slovenski jezik v 7. razredu osnovne šole
EAN: 3831022490329 14.90 €

Zgodovina

iZGODOVINA 7
Interaktivni samostojni delovni zvezek za zgodovino v 7. razredu osnovne šole
EAN: 9789610148296 11.90 €
dZGODOVINA 7
Digitalni učbenik za pouk zgodovine v 7. razredu OŠ
EAN: 9789610156918 16.90 €

8. OSMI RAZRED

Biologija

iBIOLOGIJA 8
Interaktivni samostojni delovni zvezek za biologijo v 8. razredu osnovne šole
EAN: 9789610161547 12.90 €

Domovinska in državljanska kultura in etika

dDOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA 8
Interaktivni učbenik za domovinsko in državljansko kulturo in etiko v 8. razredu osnovne šole
EAN: 9789610147831 12.90 €

Fizika

iFIZIKA 8
Interaktivni samostojni delovni zvezek s poskusi za fiziko v 8. razredu osnovne šole
EAN: 9789610147787 13.90 €
dFIZIKA 8
Digitalni učbenik za pouk fizike v 8. razredu OŠ
EAN: 3831022486643 17.90 €

Geografija

iGEOGRAFIJA 8, SDZ
Interaktivni samostojni delovni zvezek za geografijo v 8. razredu osnovne šole
EAN: 9789610147718 11.90 €
dGEOGRAFIJA 8
Digitalni učbenik za geografijo v 8. razredu osnovne šole
EAN: 3831022490350 12.90 €

Glasbena umetnost

iGLASBA 8
Interaktivni samostojni delovni zvezek za glasbeno umetnost v 8. razredu osnovne šole
EAN: 9789610147763 12.90 €

Kemija

iKEMIJA 8
Interaktivni samostojni delovni zvezek s poskusi za kemijo v 8. razredu osnovne šole
EAN: 3831022486636 12.90 €

Likovna umetnost

dLIKOVNA UMETNOST 8
Digitalni učbenik za likovno umetnost v 8. razredu OŠ
EAN: 9789610161561 13.90 €

Matematika

iMATEMATIKA 8, 1. DEL
Interaktivni samostojni delovni zvezek za matematiko v 8. razredu osnovne šole
EAN: 9789610148678 8.40 €
iMATEMATIKA 8, 2. DEL
Interaktivni samostojni delovni zvezek za matematiko v 8. razredu osnovne šole
EAN: 9789610148685 8.40 €
dMATEMATIKA 8
Digitalni učbenik za pouk matematike v 8. razredu OŠ
EAN: 9789610161530 18.90 €

Slovenščina

dBERILO 8, DOBER DAN, ŽIVLJENJE
Digitalni učbenik za pouk književnosti v 8. razredu osnovne šole
EAN: 9789610161639 17.90 €
iSLOVENŠČINA 8, 1. DEL
Interaktivni samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 8. razredu osnovne šole
EAN: 3831022486568 8.90 €
iSLOVENŠČINA 8, 2. DEL
Interaktivnih samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 8. razredu osnovne šole
EAN: 3831022486575 8.90 €
dSLOVENŠČINA 8
Digitalni učbenik za slovenski jezik v 8. razredu osnovne šole
EAN: 9789610147893 14.90 €

Zgodovina

iZGODOVINA 8
Interaktivni samostojni delovni zvezek za zgodovino v 8. razredu osnovne šole
EAN: 9789610148661 11.90 €
dZGODOVINA 8
Digitalni učbenik za pouk zgodovine v 8. razredu OŠ
EAN: 9789610156925 16.90 €

9. DEVETI RAZRED

Biologija

iBIOLOGIJA 9
Interaktivni samostojni delovni zvezek z dejavnostmi za biologijo v 9. razredu osnovne šole
EAN: 3831022486629 13.90 €

Fizika

iFIZIKA 9
Interaktivni samostojni delovni zvezek s poskusi za fiziko v 9. razredu osnovne šole
EAN: 9789610148265 13.90 €

Geografija

iGEOGRAFIJA 9, SDZ
Interaktivni samostojni delovni zvezek za geografijo v 9. razredu osnovne šole
EAN: 9789610147725 11.90 €
dGEOGRAFIJA 9
Digitalni učbenik za geografijo v 9. razredu osnovne šole
EAN: 3831022490367 14.90 €

Glasbena umetnost

iGLASBA 9
Interaktivni samostojni delovni zvezek za glasbeno umetnost v 9. razredu osnovne šole
EAN: 9789610147770 12.90 €

Likovna umetnost

dLIKOVNA UMETNOST 9
Digitalni učbenik za likovno umetnost v 9. razredu OŠ
EAN: 9789610156956 13.90 €

Matematika

iMATEMATIKA 9, 1. DEL
Interaktivni samostojni delovni zvezek za matematikov v 9 razredu osnovne šole
EAN: 9789610156895 8.40 €
iMATEMATIKA 9, 2. DEL
Interaktivni samostojni delovni zvezek za matematikov v 9 razredu osnovne šole
EAN: 9789610156901 8.40 €

Slovenščina

dBERILO 9, SKRIVNO ŽIVLJENJE BESED
Digitalni učbenik za pouk književnosti v 9. razredu osnovne šole
EAN: 9789610161646 17.90 €
dSLOVENŠČINA 9
Digitalni učbenik za slovenski jezik v 9. razredu osnovne šole
EAN: 9789610147909 14.90 €
iSLOVENŠČINA 9, 1. DEL
Interaktivni samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 9. razredu osnovne šole
EAN: 3831022486582 8.90 €
iSLOVENŠČINA 9, 2. DEL
Interaktivni samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 9. razredu osnovne šole
EAN: 3831022486599 8.90 €

Zgodovina

iZGODOVINA 9
Interaktivni samostojni delovni zvezek za zgodovino v 9. razredu osnovne šole
EAN: 9789610156932 11.90 €
dZGODOVINA 9
Digitalni učbenik za pouk zgodovine v 9. razredu OŠ
EAN: 9789610161578 16.90 €

GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA

1. PRVI RAZRED

Biologija

iBIOLOGIJA 1, O BIOLOGIJI, GENETIKI IN CELICAH
Digitalni učbenik za biologijo v gimnazijah in štiriletnih strokovnih šolah
EAN: 9789610148395 6.30 €
iBIOLOGIJA 2, O ZGRADBI IN DELOVANJU ORGANIZMOV
Digitalni učbenik za biologijo v gimnazijah in štiriletnih strokovnih šolah
EAN: 9789610148845 6.30 €

Fizika

iFIZIKA 1
Interaktivni učbenik za pouk fizike v 1. letniku gimnazij in štiriletnih strokovnih šol
EAN: 9789610148371 7.30 €

Geografija

iGEOGRAFIJA 1
Digitalni učbenik za pouk geografije v 1. letniku gimnazij in štiriletnih strokovnih šol
EAN: 9789610148401 6.10 €
dGEOGRAFIJA
Digitalni učbenik za geografijo v srednjih strokovnih in poklicno-tehniških šolah
EAN: 9789610161707 6.00 €

Kemija

iKEMIJA 1
Digitalni učbenik za pouk kemije v 1. letniku gimnazij in štiriletnih strokovnih šol
EAN: 9789610148876 7.30 €

Slovenščina

iBERILO 1, UMETNOST BESEDE
Digitalni učbenik za pouk književnosti v 1. letniku gimnazij in štiriletnih strokovnih šol
EAN: 9789610148388 7.60 €
iSLOVENŠČINA 1, Z BESEDO DO BESEDE
Interaktivni učbenik za pouk slovenskega jezika v 1. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol
EAN: 9789610116295 5.20 €
iSLOVENŠČINA 1, Moč jezika, 1. del
Interaktivni učbenik za pouk jezika v 1. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol
EAN: 3831022486735 4.30 €
iSLOVENŠČINA 1, Moč jezika, 2. del
Interaktivni učbenik za pouk jezika v 1. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol
EAN: 3831022486742 4.30 €
dODKRIVAJMO ŽIVLJENJE BESED 1
Digitalni učbenik za slovenščino - književnost v 1. letniku srednjih strokovnih šol
EAN: 3831022489385 7.60 €

Zgodovina

iZGODOVINA 1, PRAZGODOVINA IN STARI VEK
Digitalni učbenik za zgodovino v 1. letniku gimnazij
EAN: 9789610148821 6.70 €

2. DRUGI RAZRED

Biologija

iBIOLOGIJA 2, O ZGRADBI IN DELOVANJU ORGANIZMOV
Digitalni učbenik za biologijo v gimnazijah in štiriletnih strokovnih šolah
EAN: 9789610148845 6.30 €

Fizika

iFIZIKA 2
Interaktivni učbenik za pouk fizike v 2. letniku gimnazij in štiriletnih strokovnih šol
EAN: 9789610148852 7.60 €

Geografija

iGEOGRAFIJA 2
Digitalni učbenik za pouk geografije v 2. letniku gimnazij in štiriletnih strokovnih šol
EAN: 9789610148869 6.10 €
iGEOGRAFIJA 3
Digitalni učbenik za pouk geografije v 3. letniku gimnazij in štiriletnih strokovnih šol
EAN: 9789610161752 6.10 €

Slovenščina

iBERILO 2, UMETNOST BESEDE
Digitalni učbenik za pouk književnosti v 2. letniku gimnazij in štiriletnih strokovnih šol
EAN: 9789610148616 7.60 €
iSLOVENŠČINA 2, Z BESEDO DO BESEDE
Interaktivni učbenik za pouk slovenskega jezika v 2. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol
EAN: 9789610148623 5.20 €
dODKRIVAJMO ŽIVLJENJE BESED 2
Digitalni učbenik za slovenščino - književnost v 2. letniku srednjih strokovnih šol
EAN: 3831022489392 7.60 €

Zgodovina

iZGODOVINA 2, SREDNJI IN NOVI VEK
Digitalni učbenik za zgodovino v 2. letniku gimnazij
EAN: 9789610161721 6.70 €

3. TRETJI RAZRED

Biologija

iBIOLOGIJA 3, EVOLUCIJA IN ZNANSTVENO RAZISKOVANJE
Digitalni učbenik za biologijo v gimnazijah in štiriletnih strokovnih šolah
EAN: 9789610161677 6.30 €

Fizika

iFIZIKA 3
Interaktivni učbenik za pouk fizike v 3. letniku gimnazij in štiriletnih strokovnih šol
EAN: 9789610161660 7.60 €

Geografija

iGEOGRAFIJA 3
Digitalni učbenik za pouk geografije v 3. letniku gimnazij in štiriletnih strokovnih šol
EAN: 9789610161752 6.10 €

Slovenščina

iBERILO 3, UMETNOST BESEDE
Digitalni učbenik za pouk književnosti v 3. letniku gimnazij in štiriletnih strokovnih šol
EAN: 9789610161653 7.60 €
iSLOVENŠČINA 3, Z BESEDO DO BESEDE
Interaktivni učbenik za pouk slovenskega jezika v 3. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol
EAN: 9789610161745 5.20 €
dODKRIVAJMO ŽIVLJENJE BESED 3
Digitalni učbenik za slovenščino - književnost v 3. letniku srednjih strokovnih šol
EAN: 3831022489408 7.60 €

Zgodovina

iZGODOVINA 3, DOLGO 19. STOLETJE
Digitalni učbenik za zgodovino v 3. letniku gimnazij
EAN: 9789610161691 6.70 €

4. ČETRTI RAZRED

Biologija

iBIOLOGIJA 4, EKOLOGIJA
Digitalni učbenik za biologijo v gimnazijah in štiriletnih strokovnih šolah
EAN: 9789610161684 6.30 €

Slovenščina

iBERILO 4, UMETNOST BESEDE
Digitalni učbenik za pouk književnosti v 4. letniku gimnazij in štiriletnih strokovnih šol
EAN: 9789610161714 7.60 €
iSLOVENŠČINA 4, Z BESEDO DO BESEDE
Interaktivni učbenik za pouk slovenskega jezika v 4. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol
EAN: 9789610161738 5.20 €
dODKRIVAJMO ŽIVLJENJE BESED 4
Digitalni učbenik za slovenščino - književnost v 4. l. sred. strokovnih šol
EAN: 3831022489415 7.60 €

Zgodovina

dZGODOVINA 4, SODOBNOST
Digitalni učbenik za zgodovino v 4. letniku gimnazij, https://www.iucbenikimk.si
EAN: 9789610166733 6.70 €