iGEOGRAFIJA 1

Interaktivni učbenik za geografijo v 1. letniku gimnazij in srednjih tehniških in strokovnih šol

Avtorji/-ice: Eneja Baloh, Martina Petek, Blaž Repe, Milivoj Stankovič

EAN: 9789610148401

Sklep o potrditvi učbenika
613-1/2021/48

Interaktivna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, interaktivno reševanje nalog, preverjanje rešitev, dodajanje opomb, podčrtovanje ipd. S preprostim klikom na ikono je mogoče poslušati zvočne posnetke in si ogledati dodane zanimive izobraževalne filme, ki nadgrajujejo učno gradivo.

Učbenik Geografija 1 odlikujejo:


- najnovejša strokovna spoznanja, sodobni podatki in nova dognanja raziskovalcev posameznih področij geografije;
- izvirna metodično didaktična zasnova, ki:
upošteva zmožnost dijakove percepcije ter dijake sistematično in po korakih vodi do trajnega znanja;
z raznovrstnimi dejavnostmi in izzivi dijake spodbuja k aktivnemu delu in samoregulacijskemu učenju;
posebno pozornost namenja kartografiji – dijake spodbuja k delu z zemljevidom in Atlasom sveta ter pri tem upošteva sodobne kartografske pristope;
vrhunske fotografije in ilustracije geografskih procesov;
interaktivna nadgradnja s tehnologijo v oblaku na www.iucbenikimk.si;
celovit in sodoben koncept, ki osmisli geografsko vrednost in pismenost v sodobnem času digitalne tehnologije.

Učbenik Geografija 1 je glede na didaktično in metodično zasnovo izredno kvalitetno pripravljen in dovršen. Pohvalno je, da so se avtorji odločili z nazornimi in konkretnimi vsebinami povezati abstraktno občo geografijo z regionalnimi geografijami. S tem so ustvarili pomemben most med učenjem obče in regionalne geografije in zabrisali med tema tradicionalnima konceptoma.
dr. Sabina Popit
, recenzentka.

Učbenik Geografija 1 je resnično metodično dobro domišljen in izdelan ter usklajen z zahtevami učnega načrta za geografijo v srednji šoli. Z izzivi podžiga dijakovo vedoželjnost in od njega terja stalno aktivnost.
Franci Grlica, recenzent