iFIZIKA 1

Interaktivni učbenik za pouk fizike v 1. letniku gimnazij in štiriletnih strokovnih šol

Avtorja/-ici: mag. Vitomir Babič, dr. Aleš Mohorič

EAN: 9789610148371

Učbenik Fizika 1 odlikujejo:
  •     sodoben didaktični pristop, ki dijake spodbuja k razumevanju fizikalnih pojavov v vsakdanjem življenju,
  •     pregledna zasnova vsebine, ki je razdeljena na splošna in posebna znanja ter izbirne vsebine,
  •     možnost izvedbe aktivnega pouka: poskusi, ki spremljajo razlago, temeljijo na enotnem šolskem inventarju  merilnikov za računalniško podprte meritve in jih profesorji lahko na enak način izvedemo v razredu,
  •     pester nabor izbirnih vprašanj, podobnih prvi poli mature, in številne naloge za utrjevanje snovi z rešitvami,
  •     bogato in nazorno slikovno gradivo, začinjeno z duhovitimi ilustracijami,
  •     priložen DVD, ki vsebuje posnetke poskusov z analizo, veliko dodatnih nalog in izbirnih vprašanj, bliskovite razlage, interaktivne naloge ter druge zanimivosti.
Interaktivna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, interaktivno reševanje nalog, preverjanje rešitev, dodajanje opomb, podčrtovanje ipd. S preprostim klikom na ikono je mogoče poslušati zvočne posnetke in si ogledati dodane zanimive izobraževalne filme, ki nadgrajujejo učno gradivo.