dBERILO 4, UMETNOST BESEDE

Digitalni učbenik za slovenščino - književnost v 4. letniku gimnazij in štiriletnih strokovnih šol

Avtorji/-ice: dr. Klemen Lah, Bernarda Lenaršič, dr. Darja Pavlič, Janja Perko, dr. Mateja Pezdirc Bartol

EAN: 9789610161714

Sklep o potrditvi učbenika
613-1/2021/89

Digitalna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, dodajanje opomb, podčrtovanje, povečave ipd.


Berilo nadaljuje in hkrati zaključuje konceptualno zasnovo dobro sprejetih beril za gimnazije. Vsebinsko zajema slovensko književnost v 2. polovici 20. stoletja, pri čemer so bili avtorska skupina in recenzenta še posebej pozorni na:

  •  interpretacijo in analizo sodobnih književnih besedil, v katerih so zajeta najnovejša spoznanja sodobne literarne vede,
  •  kulturno-zgodovinski kontekst celotnega obdobja,
  • predstavitev razvojnega loka posameznih književnih zvrsti v drugi polovici 20. stoletja.