UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

iBERILO 4, UMETNOST BESEDE

Digitalni učbenik za pouk književnosti v 4. letniku gimnazij in štiriletnih strokovnih šol

Avtorji/-ice: dr. Klemen Lah, Bernarda Lenaršič, dr. Darja Pavlič, Janja Perko, dr. Mateja Pezdirc Bartol

EAN: 9789610161714

Berilo nadaljuje in hkrati zaključuje konceptualno zasnovo dobro sprejetih beril za gimnazije. Vsebinsko zajema slovensko književnost v 2. polovici 20. stoletja, pri čemer so bili avtorska skupina in recenzenta še posebej pozorni na:

  •  interpretacijo in analizo sodobnih književnih besedil, v katerih so zajeta najnovejša spoznanja sodobne literarne vede,
  •  kulturno-zgodovinski kontekst celotnega obdobja,
  • predstavitev razvojnega loka posameznih književnih zvrsti v drugi polovici 20. stoletja.