UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

dZGODOVINA 7

Digitalni učbenik za pouk zgodovine v 7. razredu OŠ

Avtorji/-ice: Sonja Bregar Mazzini, Mirjam Oblak, Bernarda Roudi

EAN: 9789610156918

Učbenik Zgodovina 7 omogoča:
• sodoben pouk zgodovine, pri katerem učenci aktivno sodelujejo,
• delo z bogatim naborom zgodovinskih virov, ki so osnova za pridobivanje novih znanj,
• uporabo raznovrstnih nalog za utrjevanje in preverjanje znanja ter raziskovalno delo,
• motiviranje učencev z raznovrstnim slikovnim gradivom,
• uporabo različnih bralnih strategij.