dZGODOVINA 7

Digitalni učbenik za zgodovino v 7. razredu osnovne šole, https://www.iucbenikimk.si

Avtorji/-ice: Sonja Bregar Mazzini, Mirjam Oblak, Bernarda Roudi

EAN: 9789610156918

Sklep o potrditvi učbenika
613-1/2021/97

Digitalna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, dodajanje opomb, podčrtovanje, povečave ipd.

Učbenik Zgodovina 7 omogoča:
• sodoben pouk zgodovine, pri katerem učenci aktivno sodelujejo,
• delo z bogatim naborom zgodovinskih virov, ki so osnova za pridobivanje novih znanj,
• uporabo raznovrstnih nalog za utrjevanje in preverjanje znanja ter raziskovalno delo,
• motiviranje učencev z raznovrstnim slikovnim gradivom,
• uporabo različnih bralnih strategij.