dMATEMATIKA 5

Digitalni učbenik za matematiko v 5. razredu osnovne šole, https://iucbenikimk.si

Avtorji/-ice: Tanja Bogataj, Tadeja Drašler, Lara Kozarski, Karla Leban, dr. Marina Rugelj

EAN: 3831022486827

Sklep o potrditvi učbenika
613-1/2021/67

Digitalna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, dodajanje opomb, podčrtovanje, povečave ipd.

  • Vsebuje naloge za ponovitev že usvojene snovi in pripravo na novo snov.
  • Nova snov je predstavljena ob domiselni likovni podobi in primerih iz vsakdanjega življenja
  • Veliko je nalog za reševanje v zvezek, tako da učenci ne potrebujejo dodatnega gradiva
  • Težavnost nalog se stopnjuje - od osnovnih do tiskih, ki so označene z zvezdico in namenjene boljšim učencem.
  • Pestre naloge poleg znanja matematike spodbujajo tudi razvijanje bralne pismenosti.
  • Besedilne naloge navajajo učence na razumevanje prebranega besedila in  uporabo podatkov, kar je nujno potrebno znanje v višjih razredih.
  • Z rubriko Minuta za poštevanjko učenci skozi vse leto utrjujejo nujno potrebno znanje množenja.
  • Matematičnim vsebinam sledi rubrika, v kateri učenci matematično znanje povežejo z nematematičnim in tako širijo svoje obzorje.
  • Učbenik podpira 150 interaktivnih nalog na portalu www.ucimse.com in interaktivni samostojni delovni zvezek na www.ucimte.com - za učitelje, ki uporabljajo učna gradiva Založbe Mladinska knjiga, je dostopen brezplačen.