UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

iNARAVOSLOVJE 7

Interaktivni samostojni delovni zvezek za naravoslovje v 7. razredu osnovne šole

Avtorja/-ici: dr. Iztok Tomažič, Sašo Žigon

EAN: 9789610156949

Samostojni delovni zvezek Naravoslovje 7 odlikujejo:
- domišljena zasnova, ki pri obravnavi posameznih tem upošteva predznanje učencev in jih sistematično vodi do novih spoznanj,
- sodoben didaktični pristop k poučevanju naravoslovnih vsebin, ki temelji na aktivnih oblikah učenja: teoretične razlage so podkrepljene s primeri raznovrstnih praktičnih dejavnosti za učence,
- poskusi in dejavnosti, ki spodbujajo vodeno in samostojno raziskovanje učencev z uporabo preprostih pripomočkov, - raznovrstne vaje, ki omogočajo sprotno preverjanje razumevanja, utrjevanje in poglabljanje znanja,
- nazorno, sodobno in bogato slikovno gradivo,
- spremljevalno interaktivno gradivo na izobraževalnih portalih www.ucimte.com in www.ucimse.com. ...