UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

d-LIKOVNA UMETNOST 9

Digitalni učbenik za likovno umetnost v 9. razredu OŠ

Avtor/-ica: dr. Beatriz Tomšič Čerkez

EAN: 9789610156956

Sklep o potrditvi učbenika
613-1/2019/5

Prednosti učbenika Likovna umetnost 9:
temelji na sodobnem modelu poučevanja likovne umetnosti s poudarkom na spodbujanju učenčeve ustvarjalnosti;
vsebuje sodobno zasnovane vsebine likovnega ustvarjanja: oblikovanje na ploskvi (risanje, slikanje, grafika) in oblikovanje v tridimenzionalnem prostoru (kiparstvo, arhitektura - krajinska arhitektura);
učenca aktivno vključuje v učni proces – krepi njegovo pozornost, sposobnost opazovanja, spodbuja kreativnost in razvoj domišljije;
učenca spodbuja, da oblikuje lastna stališča, vrednoti, predlaga rešitve likovnih nalog, izraža želje, pričakovanja.