dFIZIKA 8

Digitalni učbenik za pouk fizike v 8. razredu osnovne šole

Avtor/-ica: Sašo Žigon

EAN: 3831022486643

Sklep o potrditvi učbenika
613-1/2021/105

Učbenik Fizika 8 odlikujejo:
  • domišljena zasnova, ki pri obravnavi posameznih tem upošteva predznanje učencev in jih sistematično vodi do novih spoznanj,
  • celovita in problemsko zasnovana razlaga učnih vsebin, ki učence spodbuja k razmišljanju in raziskovanju,
  • rešeni zgledi, primeri in zanimivosti, ki so učencem v pomoč pri razumevanju snovi
  • raznovrstne naloge in raziskovalni izzivi ter povzetki vsebin, ki omogočajo sprotno preverjanje razumevanja, utrjevanje in poglabljanje znanja,
  • bogato in nazorno slikovno gradivo,

Učbenik Fizika 8 smiselno dopolnjuje in nadgrajuje vsebine in koncept med učitelji in učenci dobro sprejetega samostojnega delovnega zvezka Fizika 8.