dGEOGRAFIJA 8

Digitalni učbenik za geografijo v 8. razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: Eneja Baloh, Bojan Lenart, Milivoj Stankovič

EAN: 3831022490350

Digitalna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, dodajanje opomb, podčrtovanje, povečave ipd.

Učbenik Geografija 8 odlikujejo:
• domišljen in izviren koncept po posodobljenem UN,  ki vsebuje tudi preverjanje predznanja in izzive t.j. vaje za utrjevanje znanja;
• rubrike Drobci za radovedneSpodbudaIzvedel/-a bom/semDejavnost ter Izbrana tema in sklepna stran poglavja Utrdim, ponovim, raziščem;
• jedrnato in vsebinsko bogato besedilo, prilagojeno izkustvenemu svetu učencev;
• odlične ilustracije in fotografije;
• navezava na delo z Atlasom sveta za osnovne in srednje šole;
• spremljevalno interaktivno gradivo, ki omogoča poglobljeno sodobno izobraževanje na izobraževalnem portalu www.ucimte.comwww.iucbenikimk.si in www.ucimse.com.

Iz recenzije:

Učbenik Geografija 8 učenca popelje na zanimiv, duhovit in pedagoško-didaktično dodelan način v Afriko, v Avstralijo in Oceanijo, v Ameriko in na polarna območja. Vsebine so strokovne, ustrezno didaktično-metodično obdelane in usklajene z učnim načrtom. /…/. Franci Grlica, recenzent

Učno gradivo, z navezavami na Atlas sveta, razvija geografsko pismenost.