UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

dSLOVENŠČINA 6

Digitalni učbenik za slovenski jezik v 6. razredu osnovne šole

Avtorja/-ici: Milena Čuden, Mateja Hočevar Gregorič

EAN: 9789610147879

Interaktivna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, interaktivno reševanje nalog, preverjanje rešitev, dodajanje opomb, podčrtovanje ipd. S preprostim klikom na ikono je mogoče poslušati zvočne posnetke in si ogledati dodane zanimive izobraževalne filme, ki nadgrajujejo učno gradivo.

Domišljen in izviren koncept:

  • sledi procesnemu in učnociljnemu načrtovanju pouka z uravnoteženim razvijanjem jezikovnega, besedilnega in pragmatičnega znanja;
  • tematska poglavja se začenjajo s kratkimi motivacijskimi nagovori in z opredelitvami učnih ciljev v posameznem poglavju;
  • razdelki PRAVOPISNI/PRAVOREČNI OPOMNIK, JEZIKOVNI KOTIČEK, SAMOSTOJNO DELO so učencem sistematično v pomoč pri pridobivanju znanja in pri doseganju izobraževalnih ciljev;
  • naloge za utrjevanje znanja so diferencirane;
  • omogoča sprotno zapisovanje in reševanje nalog;
  • spodbuja tvorjenje besedil in pisanje tudi v zvezek.