dSLOVENŠČINA 6

Digitalni učbenik za slovenski jezik v 6. razredu osnovne šole, https://www.iucbenikimk.si

Avtorja/-ici: Milena Čuden, Mateja Hočevar Gregorič

EAN: 9789610147879

Sklep o potrditvi učbenika
613-1/2021/85

Digitalna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, dodajanje opomb, podčrtovanje, povečave ipd.

Domišljen in izviren koncept:

  • sledi procesnemu in učnociljnemu načrtovanju pouka z uravnoteženim razvijanjem jezikovnega, besedilnega in pragmatičnega znanja;
  • tematska poglavja se začenjajo s kratkimi motivacijskimi nagovori in z opredelitvami učnih ciljev v posameznem poglavju;
  • razdelki PRAVOPISNI/PRAVOREČNI OPOMNIK, JEZIKOVNI KOTIČEK, SAMOSTOJNO DELO so učencem sistematično v pomoč pri pridobivanju znanja in pri doseganju izobraževalnih ciljev;
  • naloge za utrjevanje znanja so diferencirane;
  • omogoča sprotno zapisovanje in reševanje nalog;
  • spodbuja tvorjenje besedil in pisanje tudi v zvezek.