iGEOGRAFIJA SLOVENIJE

Digitalni učbenik za geografijo v 3. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol

Avtorji/-ice: Simon Kušar, Karel Natek, Darko Ogrin

EAN: 3831022488760

*Vsebine interaktivnih različic se dopolnjujejo in nadgrajujejo.

Učbenik Geografija Slovenije odlikujejo: 

- najnovejša strokovna spoznanja, sodobni podatki in nova dognanja raziskovalcev posameznih področij geografije Slovenije;
- izvirna metodično-didaktična zasnova, ki:
- upošteva zmožnost dijakove percepcije ter dijake sistematično in po korakih vodi do trajnega znanja;
- z raznovrstnimi dejavnostmi in izzivi dijake spodbuja k aktivnemu delu  in samoregulacijskemu učenju;
- posebno pozornost namenja kartografiji – dijake spodbuja k delu z zemljevidi in Atlasom sveta;
- vrhunske fotografije in ilustracije geografskih procesov;
- celovit in sodoben koncept, ki osmisli geografsko vednost in pismenost v sodobnem času digitalne tehnologije.