iSLOVENŠČINA 1, 2. DEL

Interaktivni samostojni delovni zvezek za pouk slovenščine v 1. razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: Simona Gomboc, Vanja Potočar, dr. Alenka Rot Vrhovec

EAN: 9789610161479

Interaktivna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, interaktivno reševanje nalog, preverjanje rešitev, dodajanje opomb, podčrtovanje ipd. S preprostim klikom na ikono je mogoče poslušati zvočne posnetke in si ogledati dodane zanimive izobraževalne filme, ki nadgrajujejo učno gradivo.

V novem učnem gradivu za prvošolce otrokov vstop v svet branja in pisanja spremljajo različne dejavnosti z upoštevanjem njegovega predznanja, s premišljenimi didaktičnimi igrami in gibanjem pa otroci na sproščen in igriv način razvijajo vse temeljne sporazumevalne zmožnosti.

Odlike učnega gradiva:

  • učno gradivo zajema kronološko urejene teme od predopismenjevalnih dejavnosti in obravnave črk do utrjevanja branja in pisanja. Med slednje teme so smiselno vključena tudi poglavja za uresničevanje vseh drugih ciljev jezikovnega pouka,
  • opismenjevanje s pomočjo fonografske metode (izhodišče je pesem in njena ilustrativna .upodobitev, v kateri sta predstavljeni črki),
  • hkratna obravnava velikih in malih tiskanih črk,
  • večja uporabnost učnega gradiva za učitelje, saj se lahko sami odločijo, kako bodo opismenjevali (samo velike tiskane črke ali oboje),
  • spodbudnejše gradivo za sposobnejše učence oz. tiste, ki ob vstopu v 1. razred velike tiskane črke že poznajo,
  • kontinuirano celoletno razvijanje grafomotorike z vajami na vsaki strani v spodnji pasici.
Nov koncept spodbuja ambicioznejšo dinamiko opismenjevanja, ki skrbi tudi za nadarjene in sposobnejše učence, ki lahko s premišljenimi diferenciranimi nalogami individualno napredujejo. 
V 2. razredu bo sledilo konvencionalno obravnavanje opismenjevanja z malimi tiskanimi črkami.