UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

iBERILO 1, UMETNOST BESEDE

Digitalni učbenik za pouk književnosti v 1. letniku gimnazij in štiriletnih strokovnih šol

Avtorji/-ice: dr. Klemen Lah, Bernarda Lenaršič, dr. Marko Marinčič, dr. Vanesa Matajc, Janja Perko

EAN: 9789610148388

Berilo 1 Umetnost besede:

- sledi najnovejšim didaktičnim in literarnovednim spoznanjem,
- pri izboru besedil upošteva učni načrt gimnazije in srednje strokovne šole,
- spodbuja medpredmetne in multimedijske povezave,
- se povezuje s prenovljenim učbeniškim kompletom za jezik Z besedo do besede 1,
- nadgrajuje koncept z interaktivnim berilom na www.iucbenikimk.si.