dSLOVENŠČINA 7

Učbenik za slovenski jezik v 7. razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: Milena Čuden, Tatjana Košak, dr. Jerca Vogel

EAN: 3831022490329

Učbenik je usklajen s posodobljenim učnim načrtom iz leta 2011. Njegove odlike so:

  • upošteva sodobne izsledke jezikovne didaktike, pri čemer je vsebina zasnovana tako, da učence postopno pripravlja na uspešno opravljanje nacionalnega preizkusa znanja,
  • vsebuje aktualna neumetnostna besedila,
  • povezuje jezikovno znanje s sodobnimi govornimi položaji,
  • je pregleden in sistematičen.  

Učbenik dopolnjujeta samostojna delovna zvezka, ki učencem omogočata samostojno delo in ponovitev ob pripravi na nacionalne preizkuse znanja.

Digitalna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, dodajanje opomb, podčrtovanje, povečave ipd.