dLIKOVNA UMETNOST 8

Digitalni učbenik za likovno umetnost v 8. razredu osnovne šole, https://www.iucbenikimk.si

Avtor/-ica: Bea Tomšič Amon

EAN: 9789610161561

Sklep o potrditvi učbenika
613-1/2021/58

Digitalna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, dodajanje opomb, podčrtovanje, povečave ipd.

Učbeniki LIKOVNA UMETNOST 7 - 9 so potrjeni po posodobljenem učnem načrtu, bogato slikovno opremljeni, podprti z likovnim svetom današnje vizualizacije in usmerjajo učenca v svet likovne umetnosti, digitalne ustvarjalnosti in kritičnega vrednotenja. Avtorica izpostavlja dejstvo, da je poznavanje likovnega jezika eden ključnih ciljev predmeta likovna umetnost v šoli.

Raznoliko izbrano gradivo podpira možnost, da vsak oblikuje lastna stališča in na svoj način predlaga rešitve na različne likovne naloge, ki se navezujejo na vsebine v učbeniku ter izraža interese, želje, pričakovanja in predstave.