iSPOZNAVANJE OKOLJA 3

Interaktivni samostojni delovni zvezek za pouk spoznavanja okolja v 3. razredu osnovne šole

Avtor/-ica: Vanja Jovićević

EAN: 3831022488616

Kar sami naredimo, se res naučimo!

Interaktivna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, interaktivno reševanje nalog, preverjanje rešitev, dodajanje opomb, podčrtovanje ipd. S preprostim klikom na ikono je mogoče poslušati zvočne posnetke in si ogledati dodane zanimive izobraževalne filme, ki nadgrajujejo učno gradivo.

Odlike samostojnega delovnega zvezka Spoznavanje okolja 3: 
  • Uvodni strip v poglavje na zabaven način uvede učence v snov.
  • Razlagalno besedilo je z barvno podlago ločeno od preostale vsebine. 
  • Vsebina je podprta tudi z različnimi grafičnimi prikazi. 
  • Papagaj Nande snov ponovi, pojasni ali poudari pomembne informacije. 
  • Naloge za razmišljanje pri učencih krepijo razvoj ustvarjalnega mišljenja. 
  • Raznovrstne naloge učence navajajo na samostojnost, povezovanje znanja in uporabo ustreznega besedišča. 
  • Samostojni delovni zvezek učencem omogoča usvajanje znanja z igro, gibanjem in izkušnjami.