dSLOVENŠČINA 5

Digitalni učbenik za slovenski jezik v 5. razredu osnovne šole, https://www.iucbenikimk.si

Avtorja/-ici: Sonja Osterman, Tomaž Petek

EAN: 9789610156840

Sklep o potrditvi učbenika
613-1/2021/84

Digitalna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, dodajanje opomb, podčrtovanje, povečave ipd.

Izdajo Slovenščina 5 odlikujejo:
- procesno in učnociljno načrtovanje pouka z uravnoteženim razvijanjem jezikovnega, besedilnega in pragmatičnega znanja;
- razdelka PRAVOPISNI/PRAVOREČNI OPOMNIK in JEZIKOVNI KOTIČEK za sistematično usvajanje izobraževalnih ciljev;
- razdelek ČESA SEM SE NAUČIL/-A na koncu vsakega tematskega sklopa za »samoevalvacijo« naučenega;
- diferencirane naloge, ki spodbujajo kritično mišljenje in opredeljevanje lastnega mnenja o prebranem besedilu;
- številne poustvarjalne tvorbne naloge, ki učence spodbujajo k argumentiranju problematike, ki jih odpirajo zanimiva aktualna besedila.

Vse naštete odlike Slovenščine 5 pri učencih sistematično razvijajo funkcionalno pismenost z različnimi bralnimi strategijami, primernimi za petošolce.